Header overlay
Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

In het IJsseldelta Programma werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio. Het programma bestaat uit 2 fasen: fase 1 is begin 2019 afgerond. Nu wordt gewerkt aan de tweede fase waarin naast waterveiligheid ook bereikbaarheid een aandachtspunt is. Het IJsseldelta Programma bestaat uit vier projecten:

IJsseldelta Programma Nieuwsbrief

IJsseldelta Programma: samenwerken aan een waterveilige en mooie IJsseldelta

In deze video wordt meer uitleg gegeven over de waterveiligheid en bereikbaarheid.

Bekijk alle video's op ons Youtube kanaal

Samenwerkingspartners