In het IJsseldelta Programma werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio. Het programma bestaat uit 2 fasen: fase 1 is begin 2019 afgerond. Nu wordt gewerkt aan de tweede fase waarin naast waterveiligheid ook bereikbaarheid een aandachtspunt is. Het IJsseldelta Programma bestaat uit vier projecten:

IJsseldelta Programma Nieuwsbrief

Video IJsseldelta Programma

In deze video zijn de onderdelen van het IJsseldelta Programma te zien. Bekijk hier hoe en waarom het IJsseldelta Programma wordt gerealiseerd.

Bekijk alle video's op ons Youtube kanaal

Samenwerkingspartners