Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
impressie-vernieuwde-n307-roggebot-kampen

Ontwerpbesluiten N307 Roggebot-Kampen ter inzage

De N307 tussen Roggebot en Kampen wordt vernieuwd met een nieuwe brug over het Drontermeer. De kruising van de N306 en N307 is straks ongelijkvloers. Het resultaat is een vlotte doorstroming en een veilige situatie op de weg en het water. Dat is goed voor de bereikbaarheid, vooral tussen Kampen en Dronten. Het weghalen van de Roggebotsluis is een van de laatste stappen in het waterveiligheidsprogramma waarmee de regio beter wordt beschermd tegen hoog water. Van 16 april tot en met 27 mei liggen de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage.

De huidige weg en rotonde bij de Roggebotsluis maken plaats voor 3,5 kilometer nieuwe weg met gescheiden snel en langzaam verkeer. De brug in deze verbinding tussen Flevoland en Overijssel ligt nu nog op de Roggebotsluis. Deze brug hoeft alleen nog open voor scheepvaart hoger dan 7 meter. Het plan is dat de uitvoering van het project N307 Roggebot-Kampen eind 2020 start en eind 2023 afgerond is.

Ontwerpbesluiten ter inzage

Van donderdag 16 april tot en met woensdag 27 mei 2020 kan iedereen de ontwerpbesluiten voor de N307 Roggebot – Kampen inzien. Er kan in deze periode een zienswijze worden ingediend over de volgende documenten:

  • Ontwerp-projectplan Waterwet verwijdering Roggebotsluis
  • Ontwerp-projectplan Waterwet dijkvakken N11, N11A en Uitwateringskanaal
  • Ontwerp-bestemmingsplan Kampen
  • Ontwerp-bestemmingsplan Dronten
  • Ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
  • Ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming provincie Overijssel

Alle ontwerpbesluiten zijn hier te lezen en liggen ter inzage bij de gemeentehuizen van Kampen en Dronten. Kijk voor openingstijden en het maken van een afspraak, op de website van uw gemeente.

Online informatiebijeenkomst op 6 en 7 mei

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus zijn er geen inloopbijeenkomsten in de periode van de terinzagelegging. Om iedereen toch goed te informeren, is er op woensdag 6 en donderdag 7 mei 2020 een online-informatiebijeenkomst. Deze starten om 19.00 uur. Inhoudelijk specialisten geven dan digitaal een presentatie over het project en de besluiten die ter inzage liggen. Tijdens de bijeenkomst kan iedereen vragen stellen. Deelnemen aan de informatiebijeenkomst kan via de volgende pagina: https://www.ijsseldeltaprogramma.nl/informatiebijeenkomst/.

IJsseldelta Programma

Het weghalen van de Roggebotsluis is één van de laatste stappen in het waterveiligheidsprogramma IJsseldelta. Voor de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid worden in deze regio maatregelen genomen om de weg N307 te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Als de sluis weg is en de vaargeul is aangepast, kan de inlaat in de IJsseldijk open waardoor hoog water vanuit de IJssel het Reevediep instroomt. Het rivierwater stroomt dan deels via het Drontermeer naar het IJsselmeer en de waterstanden in het gebied dalen. Daarmee is het nieuwe watersysteem in werking en is de delta beter beschermd tegen hoge rivierafvoer. Wat het verwijderen van de Roggebotsluis en de aanleg van de nieuwe brug betekenen voor de verschillende gebieden kunt u terugvinden op deze pagina.

IJsseldelta programma Ontwerpbesluiten N307 Roggebot-Kampen ter inzage