Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Mechanisch boren

Archeologisch onderzoek in plangebied N307 Roggebot-Kampen

In augustus start bureau RAAP met het uitvoeren van het archeologisch onderzoek in het veld. In het projectgebied van N307 Roggebot-Kampen vinden dan mechanische- en handboringen plaats.

Het veldwerk start op 3 augustus met de handboringen. Zij starten vanuit het oostelijke deel van het plangebied en werken in westelijke richting. Naar verwachting vinden de mechanische boringen tussen 10 en 21 augustus plaats. Maar dit kan ook nog een week eerder worden, tussen 3 en 14 augustus. Mechanische boringen zijn een relatief gemakkelijke manier om in de bodem te komen. Dit gebeurt met een boor zoals op bovenstaande foto is te zien. Het verkeer ondervindt nagenoeg geen hinder van de werkzaamheden.

Het doel van het archeologisch onderzoek is om de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in kaart te brengen, maar ook eventuele bodemverstoringen. Het onderzoek wordt niet uitgevoerd om eventuele archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. Er kunnen natuurlijk wel archeologische resten worden aangetroffen tijdens het veldwerk.

 

IJsseldelta programma Archeologisch onderzoek in plangebied N307 Roggebot-Kampen