Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Vissen en amfibieën verhuizen naar hun nieuwe leefomgeving

De werkzaamheden van het project N307 Roggebot-Kampen hebben effect op de bestaande omgeving. Er leven veel verschillende dieren in en rond het projectgebied waar we tijdens onze werkzaamheden rekening mee houden. Daarom worden alle werkzaamheden begeleid door de ecologen van ARA adviesburo. De afgelopen weken lag de focus onder andere op de dieren die in het water leven, zoals vissen en amfibieën.

Watergangen (sloten) op het project:

Begin maart stond het dempen van de sloot tussen de N307 en het bos aan Flevolandse zijde de planning. Deze sloot staat onvoldoende in verbinding met andere wateren, waardoor vissen en amfibieën niet zelfstandig naar een andere, veilige omgeving kunnen verplaatsen. Hiervoor zijn extra maatregelen genomen. Onder begeleiding van een ecoloog zijn alle dieren in de sloot met behulp van schepnetten en emmers (met daarin water en planten) verplaatst naar de sloot langs de bosrand en de volkstuinen. In deze nieuwe sloot leven al diverse organismen en waterplanten.

Tijdens vissen zijn er onder andere tiendoornige stekelbaarsjes, bootsmannetjes, waterslakken, libellenlarven, kleine watersalamanders, bruine kikkers en diverse soorten waterkevers aangetroffen. Deze wonen vanaf nu dus op hun nieuwe en veilige plek.

IJsseldelta programma Vissen en amfibieën verhuizen naar hun nieuwe leefomgeving