Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Uitnodiging informatiebijeenkomst N307 Roggebot - Kampen

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken we aan de vernieuwing van de N307, de bouw van een nieuwe brug en het weghalen van de Roggebotsluis. Nu de uitvoering van de bouwwerkzaamheden in volle gang is en de eerste contouren van het werk langzaam zichtbaar worden, nodigen provincies Flevoland en Overijssel en aannemerscombinatie Roggebot u graag uit voor een informatiebijeenkomst.

 

Wat:                     informatiebijeenkomst

Wanneer:            donderdag 14 april 19.30 uur

Waar:                   Music Club Kampen

 

Aanmelden
In verband met het aantal aanmeldingen is de locatie gewijzigd van het informatiecentrum naar de Music Club Kampen, Flevoweg 90 in Kampen. Wij ontmoeten u daar graag. Wel vragen wij iedereen om zich vóór woensdag 6 april aan te melden. Dat  kan door een e-mail te sturen naar info@ijsseldeltaprogramma.nl met uw naam en het aantal aanwezige personen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor alle aanwezigen. Na aanmelding ontvang u per e-mail een ontvangstbevestiging. Komt u liever niet naar een fysieke bijeenkomst, dan horen wij dit ook graag via dit e-mailadres. Wij informeren u en/of beantwoorden uw vragen dan telefonisch of per e-mail.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u een toelichting over de werkzaamheden die afgelopen periode hebben plaatsgevonden, en een vooruitblik naar de werkzaamheden die nog gaan komen. Zo is er vanaf oktober vorig jaar onder meer hard gewerkt aan de grondaanvoer en fundering van de nieuwe brug. Intussen zijn de voorbereidende werkzaamheden bijna afgerond en werken we langzaam toe naar een nieuwe verkeersituatie in 2023. Vanzelfsprekend is er tijdens de bijeenkomst ruimte voor het stellen van vragen.

Wist u dat het informatiecentrum iedere dinsdagmiddag geopend is? U bent tussen 13.00 en 17.00 uur van harte welkom in het informatiecentrum in de projectkeet nabij Flevoweg 90 in Kampen. Hier vindt u informatie over het project N307 Roggebot-Kampen en het IJsseldeltaprogramma. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Het project N307 Roggebot Kampen is onderdeel van het IJsseldeltaprogramma. Hier werken het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio, natuurontwikkeling en bereikbaarheid.

IJsseldelta programma Uitnodiging informatiebijeenkomst N307 Roggebot – Kampen