Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Terugblik informatieavond 14 april

Op donderdag 14 april kregen circa 45 belangstellenden tijdens een informatiebijeenkomst in de Music Club in Kampen de laatste informatie over het project N307 Roggebot Kampen. Om het geheugen op te frissen trapte omgevingsmanager Céline IJsseldijk namens provincies Flevoland en Overijssel de avond af met een korte introductie over de inhoud van het project, en waarom de werkzaamheden ook alweer nodig zijn. Het ontwerp is tijdens de vorige bijeenkomst in september 2021 gepresenteerd.

Omgevingsmanager Redmer Leegstra van aannemer Combinatie Roggebot vertelde vervolgens over de inmiddels uitgevoerde werkzaamheden. Op de foto’s in de presentatie is goed te zien dat de nieuwe wegen langzaam vorm krijgen. Na de eerste vragenronde zoomde hij per bouwlocatie in op de werkzaamheden voor de komende maanden. Zo werkt de aannemer onder meer aan het versterken van de dijken en de aanleg van fietspaden en wegen. Hiervoor wordt ook komende periode nog zand aangevoerd. Vanaf eind mei komen de eerste betonnen liggers voor de nieuwe Roggebotbrug en het Flevoviaduct, zowel via de weg als per schip. In antwoord op verschillende vragen uit het publiek worden de nieuwe, toekomstige routes voor verschillende weggebruikers nogmaals toegelicht. De informatieavond eindigde met een mooie slotopmerking van een enthousiaste bewoner: ‘Het wordt een prachtige brug’. De getoonde presentatie is hier te bekijken.

IJsseldelta programma Terugblik informatieavond 14 april