Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

‘Je moet goed op elkaar ingespeeld zijn’

Vandaag brengt hij een berg zand van de ene plek naar de andere, morgen sproeit hij water over de stuivende bouwplaats en weer een dag later bezemt hij het vuil van de weg. Senna de Groot rijdt al sinds april 2021 dagelijks op de trekker om hand- en spandiensten te verlenen bij de aanleg van de nieuwe N307. In die tijd heeft hij veel ...

Lees verder

‘Roggebotsluis maakt plaats voor traditionele dijk’

De laatste werkzaamheden aan de Drontermeerdijk komen met de naderende sloop van de Roggebotsluis dichterbij. ‘De Roggebotsluis maakt plaats voor een traditionele dijk,’ zegt Bernd Fetlaar, specia...

Lees verder

‘Mensen worden nieuwsgieriger naar de eindsituatie’

Hoewel Redmer Leegstra zelf niet van het woord manager houdt, mag hij zich al sinds 2020 omgevingsmanager van het project N307 noemen. ‘Ik houd me met de omgeving bezig,’ zegt hij liever als hij o...

Lees verder

‘We hebben de kaart van Nederland echt veranderd’

Hij noemt het IJsseldelta Programma het grootste project uit zijn bestuurlijke loopbaan. Qua omvang, investering, weerstand én succes. Bert Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel, is sinds...

Lees verder
IJsseldelta Programma Nieuwsbrief

Verhalen archief