Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar verhaaloverzicht

'Belangrijk om zichtbaar te zijn in het gebied'

De nieuwe N307 krijgt steeds meer vorm en het werk aan de nieuwe brug is gestart. Céline IJsseldijk, omgevingsmanager van de provincie Flevoland en Overijssel, ziet daardoor het enthousiasme voor het project toenemen. Samen met de omgevingsmanager van de aannemerscombinatie houdt zij omwonenden, bestuurders en andere belanghebbenden zo goed mogelijk op de hoogte van de werkzaamheden. “Het is belangrijk om zichtbaar te zijn in het gebied en te zorgen dat mensen weten bij wie ze terecht kunnen met vragen.”

Céline is als omgevingsmanager verantwoordelijk voor de inpassing van het project in de omgeving, het stakeholdermanagement en de communicatie. “Het is belangrijk dat alle stakeholders weten wat er gaat gebeuren en wat dat specifiek voor hen betekent,” legt Céline uit. “Dat is belangrijk om draagvlak te houden. Bestuurlijk, maar ook bij omwonenden en bij de eindbeheerders aan wie we straks de verschillende delen van het project overdragen.” Vanuit de omgeving is er veel interesse in de werkzaamheden. “Een aantal weken geleden hebben we de bestuurders van de provincie Flevoland en Overijssel mogen ontvangen tijdens het hijsen van de liggers van de nieuwe brug. Dat zijn bijzondere mijlpalen waar je graag aandacht aan wil besteden. Ook krijgen we veel verzoeken van middelbare- en hogescholen, samenwerkingspartners en collega’s om eens achter de schermen te kijken op de bouw. Helaas kunnen we niet iedereen ontvangen, maar waar mogelijk proberen we wel zo veel mogelijk geïnteresseerden over ons mooie project te vertellen.”

Veiligheid voorop

In de voorbereiding van een groot project is omgevingsmanagement vooral een aangelegenheid van de overheid. Nu het project in uitvoering is komt de aannemerscombinatie voor de omgeving nadrukkelijk in beeld. “De omgevingsmanager van de aannemerscombinatie en ik werken veel samen,” vertelt Céline. “Redmer Leegstra is het eerste aanspreekpunt voor de werkzaamheden en de planning. Zelf heb ik meer de focus op de politiek, bestuurlijke omgeving, maar we trekken in alles samen op of informeren elkaar.” Het duo is ook de ingang voor de omgeving als het om praktische zaken gaat. “We nemen mensen stap voor stap mee in de uitvoering en zijn beschikbaar voor vragen en opmerkingen. Als er vragen of meldingen binnen komen, dan behandelen we die zo snel mogelijk. Zeker als het een veiligheidsaangelegenheid betreft, want één ding is duidelijk: veiligheid staat altijd voorop.”

IJsseldelta programma

“Het sentiment in de omgeving is positief,” vertelt Céline. “Je ziet het enthousiasme groeien nu ook de brug steeds meer vorm krijgt. Natuurlijk geven de werkzaamheden ook overlast, maar de situatie verbetert straks enorm. De N307 Roggebot-Kampen valt onder het IJsseldelta programma waar verschillende projecten voor de verbetering van de waterveiligheid en de natuurontwikkeling in de regio onder vallen. Bij de N307 Roggebot-Kampen is niet alleen de waterveiligheid, maar ook de verkeersveiligheid en bereikbaarheid een belangrijk aandachtspunt.”

Spectaculair moment

Een korte vooruitblik laat zien dat er het komende jaar nog heel wat staat te gebeuren. Zo is de aannemer druk met de voorbereiding van het plaatsen van de val, het beweegbare deel van de brug. Dat gaat eind augustus gebeuren. Wederom een moment waar naar buiten toe aandacht aan wordt besteed. Céline: “Het is een spectaculair moment, de werkzaamheden nemen in totaal drie dagen in beslag. Vervolgens worden half november de laatste liggers van de brug over de sluis geplaatst. Vanaf half maart kan het verkeer over de nieuwe brug rijden en daarna starten we in april met het slopen van de sluis.”

Sluitstuk

Er staat dus nog genoeg te gebeuren. “Het is een mooi en groot project om aan te werken,” concludeert Céline.  Hiervoor heb ik acht jaar voor Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier gewerkt als project- en omgevingsmanager. Daar heb ik kennis gemaakt met de infra en (water)bouwsector. Mijn achtergrond ligt in HRM en Bedrijfskunde en ik had nooit verwacht dat ik dit werk zo ontzettend leuk zou vinden. Het is erg gaaf om een bijdrage te leveren aan iets wat straks daadwerkelijk buiten te zien en gebruiken is.”

 

Céline IJsseldijk bij het uitkijkpunt van het project N307 Roggebot-Kampen

IJsseldelta programma