Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar verhaaloverzicht

'Bloemen op Drontermeerdijk goed voor biodiversiteit'

Wie aan dijken denkt, denkt al snel aan strak groene grasmatten. Maar aan de binnenkant van de Drontermeerdijk groeien tussen het traditionele gras ook margrieten, goudklaver en verschillende soorten kruiden. “Het begint al wat te bloeien, de komende maanden zal het een prachtig gezicht zijn,” zegt Benjamin Wijma, senior dijkopzichter bij Waterschap Zuiderzeeland. “Dat is niet alleen leuk om te zien vanuit de auto of op de fiets, maar ook belangrijk voor de natuur. De bloemen zijn aantrekkelijk voor insecten en zorgen voor meer biodiversiteit.”

Op andere stukken dijk in Flevoland zijn ook bloeiers te vinden, maar daar is het op een natuurlijke manier ‘aan komen waaien’. De Drontermeerdijk is de eerste dijk waar bewust een bloemenmengsel werd toegevoegd aan de traditionele, robuuste grasmat die we kennen van onze dijken. Aan de binnenkant van de dijk, wel te verstaan. “Deze methode is voor ons nieuw,” legt Benjamin uit, “Omdat waterveiligheid bij ons op één staat hebben we op de buitenkant van de dijk, de kant waar het water tegen aan kan klotsen, het traditionele dijkenmengel gezaaid.”

De toekomst van dijken

Benjamin is betrokken bij de landelijke pilot ‘future dikes’. In die pilot worden ook andere bloemenmengsels getest. “Het huidige dijkmengsel met alleen grassen is wel stevig, maar ook hittegevoelig en wordt in de zomer snel dor,” vertelt hij. “Door het testen van verschillende mogelijkheden kunnen we misschien aantonen dat het gebruik van een bloemrijk mengsel water naar boven haalt waardoor de grond minder verdroogd. We blijven dus onderzoeken hoe sterk de grasmat wordt, wat we er van kunnen leren en hoe we het onderhoud aan moeten pakken.”

Klepelen in plaats van maaien

Een ander soort gras vraagt natuurlijk ook om ander beheer. De eerste jaren voert Benjamin zogenaamd ontwikkelbeheer. “Dat doen we om dit mengsel goed uit te laten komen en de grasmat de kans te geven zich goed ontwikkelen en stevigheid te krijgen. We gaan hier voorlopig niet maaien en het maaisel afvoeren zoals we dat op de meeste dijken doen, maar we gaan klepelen en laten alles wat er af komt liggen. Klepelen is een techniek waarbij het gras er als het ware af geslagen wordt.” Als de grasmat eenmaal op de juiste sterkte is bekijkt Benjamin welk beheer dan nodig is. “In het verleden verpachtten we de dijk. Als we dat weer gaan doen, moeten we in het contract vastleggen hoe de pachter om moet gaan met dit bloemrijke binnentalud.”

Even uitblazen

Wie de komende tijd wil genieten van de bloemen tijdens een fietstochtje over de opgehoogde Drontermeerdijk, kan vlak bij de Vossemeerdijk even uitrusten bij een picknicktafel. Op deze tafel staat wat er de afgelopen tijd allemaal aan de dijk in het kader van het IJsseldelta Programma is gedaan. Én waarom dat nodig was voor de borging van de waterveiligheid en hoe deze dijk zorgt dat inwoners van de polder droge voeten houden.

Verbinding van de dijken

Benjamin is senior dijkopzichter en in die rol verantwoordelijk voor het sluitstuk van het werk aan de Drontermeerdijk: de aansluiting op de Vossemeerdijk. Dat betekent dat hij advies geeft, toezicht houdt op de uitvoering en de dijk uiteindelijk overdraagt aan beheer en onderhoud. “Er wordt nu een brug gebouwd die in de plaats van de oude roggebotbrug komt. Vervolgens zal de Roggebotsluis gesloopt worden. Als de sluis gesloopt is, moeten we onder de nieuwe brug de twee dijken op elkaar aansluiten over een lengte van zo’n 300 meter,” vertelt Benjamin. “We moeten op dat stuk de opbouw van de dijk aanpassen, nieuwe kleilagen aanbrengen en dezelfde steenbekleding toepassen als op de rest van de dijk. En natuurlijk gaan we ook daar opnieuw het gras inzaaien. Al zal dat vanwege de veiligheid toch het traditionele mengsel worden.”

IJsseldelta programma ‘Bloemen op Drontermeerdijk goed voor biodiversiteit’