Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar verhaaloverzicht

‘Het IJsseldelta Programma gaat straks de geschiedenis in’

Met de afronding van het project N307 Roggebot-Kampen is het IJsseldelta Programma straks echt klaar. ‘Met de bijbehorende foto’s en verhalen,’ zegt Guido Koolhaas, projectmanager van de N307 Roggebot-Kampen, vanuit provincies Flevoland, Overijssel en het rijk. Door zijn jarenlange betrokkenheid kent Guido heel wat van die verhalen en hij haalt ze graag op: ‘Ik zie nog voor me hoe we hier ‘s avonds stonden toen de liggers van de brug aan kwamen per boot. Echt heel indrukkend hoe deze 60 ton zware onderdelen op hun plaats werden gehesen.’

Guido is projectmanager N307 Roggebot-Kampen en geeft leiding aan een team met verschillende experts die allemaal vanuit hun eigen vakgebied betrokken zijn bij de realisatie van dit project. Hij is de schakel tussen het team en het bestuur. ‘Mijn werk bestaat uit drie onderdelen,’ vertelt hij. ‘Het voorkomen van moeilijkheden en zorgen dat het project zo soepel mogelijk verloopt, als er iets speelt dit op de juiste tafel leggen zodat het wordt opgelost en het inspelen op onverwachte gebeurtenissen.’ Onder die onverwachte gebeurtenissen rekent Guido bijvoorbeeld de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. ‘De grootse uitdaging voor mij tijdens corona, was zorgen dat iedereen zich verbonden voelde met het project.’

Goede samenwerking

De aannemerscombinatie heeft ook een projectmanager. ‘We hebben regelmatig overleg. Het is fijn dat je zaken informeel kunt afstemmen.’ Guido kijkt vanuit het perspectief van opdrachtgever, maar wil voorkomen dat er een tegenstelling ontstaat in de belangen. ‘Hoewel onze rollen anders zijn, moet je voorkomen dat het contract tussen je in komt te staan. Samenwerken vanuit een ‘best for project’ gedacht is dan erg belangrijk.’

Rondje buiten

‘Ik zit nu nog een keer per week in de keet op locatie, als ik dat al red,’ vertelt Guido. ‘We zitten wat dat betreft echt in de afronding. Ik ben vooral bezig met dossiers op orde brengen en de provincies en het rijk bijpraten over de voortgang van het project.’ Tijdens de bouw zat hij zoveel mogelijk in de keet, dicht bij alle ontwikkelingen. ‘Ik liep vaak een rondje buiten en verwonderde me dan over het tempo van de bouw. Regelmatig dacht ik dan trots: Daar hebben we drie jaar over nagedacht en nu is het er.’

Palet van verschillende mensen

Het contact met een palet van verschillende mensen maakte dit project extra bijzonder voor Guido. ‘Ik heb gesproken met betonvlechters, wegbeheerders, wethouders en andere bestuurders en heb erg veel geleerd van al deze mensen.’ Hij geeft een voorbeeld: ‘We hebben bij het ontwerp veel aandacht besteed aan de pijlers van de brug. Deze moesten mooi slank zijn, want iedereen wilde een mooie brug bouwen. Maar in de praktijk bleek het toch lastig om dit te maken, omdat er soms maar weinig werkruimte was om het beton te vlechten. In de ontwerpfase al aandacht hebben over de veiligheid van mensen die het werk uiteindelijk moeten maken is erg belangrijk, maar bleek soms ook lastig. Zeker met alle wensen en belangen die erbij kwamen kijken.’

De boeken kunnen (bijna) dicht

Eind 2023 worden de laatste werkzaamheden aan de brug en sluis afgerond. Daarna volgen nog wat afrondende werkzaamheden, zoals het aanplanten van groen. Daarna wordt het project overgedragen aan de acht eindbeheerders: provincie Flevoland, provincie Overijssel, gemeente Dronten, gemeente Kampen, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Hiervoor maken we alle dossiers op orde, doen we samen een rondje buiten en inspecteren we het werk.  Als het goed is, worden de dossiers in het voorjaar van 2024 geaccepteerd door de eindbeheerders,’ geeft hij aan. ‘Vanaf mei gaan we de eindafrekening en accountantsverklaring in gang zetten. Daarna kan al het papierwerk de molen in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het project afgerond. Daarmee kunnen de boeken echt dicht.’

Afronding IJsseldelta Programma en ‘Ruimte voor de Rivier’

Project N307 Roggebot-Kampen is het laatste deelproject van het IJsseldelta Programma en ook van het landelijke programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Na ruim 8 jaar werk in uitvoering is de bereikbaarheid van de IJsseldelta regio verbetert en houdt het gebied rondom Zwolle en Kampen ook bij toekomstige hoge waterstanden drogen voeten. Guido kijkt terug op een fijne samenwerking. ‘We hebben de kaart van Nederland definitief veranderd. Dit had niet gelukt als de provincies, gemeentes, waterschappen, Staatsbosbeheer en het Rijk de handen niet in één hadden geslagen om deze mooie projecten te realiseren. En het resultaat mag er zijn: een mooie, duurzame, bereikbare en veilige IJsseldelta, voor nu en de toekomst.’

 

IJsseldelta programma ‘Het IJsseldelta Programma gaat straks de geschiedenis in’