Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar verhaaloverzicht

‘We hebben de kaart van Nederland echt veranderd’

Hij noemt het IJsseldelta Programma het grootste project uit zijn bestuurlijke loopbaan. Qua omvang, investering, weerstand én succes. Bert Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel, is sinds april 2006 in verschillende rollen bestuurlijk verantwoordelijk voor deze gebiedsontwikkeling en dus een drijvende kracht achter alle behaalde resultaten. Op satellietfoto’s zag hij de impact ervan pas écht: ‘We hebben de kaart van Nederland echt veranderd. Het is een immense opgave. Het gaat om een 800 hectare groot gebied met natuur, recreatie, infrastructuur en woningbouw.’

Ook vorige winter had Bert Boerman een  moment waarop hij het gebied in volle glorie zag: ‘Er waren zoveel mensen aan het genieten van ijs, lekker aan het schaatsen op het randmeer. Toen was ik echt trots op dit project.’ Van 2006 tot 2011 werkte Bert Boerman als wethouder van de gemeente Kampen aan het IJsseldelta Programma, vanaf 2011 als gedeputeerde in Overijssel. Hoogtepunten maakte hij genoeg mee in die tijd. ‘De eerste fase, waarin de aanleg van het Reevediep en de bypass zaten, hebben we in maart 2019 met een bezoek van de Koning afgesloten,’ vertelt hij. ‘Het was tegelijkertijd de afronding van het project Ruimte voor de rivier. Op 34 plekken in Nederland werd ruimte gemaakt voor water en dit was het slotstuk.’

Over de brug

De laatste vier jaar is Bert Boerman bezig geweest met de tweede fase van het programma. Daarin ging het om het aanpassen van de recreatiegebieden, de ophoging van de Drontermeerdijk, de bouw van de nieuwe Reevesluis en de reconstructie van de N307 . Waterveiligheid en bereikbaarheid kwamen in deze fase bij elkaar. Bert Boerman: ‘De N307 is een echte bottleneck, vooral tijdens spitstijden. Daar brengen we nu verbetering in. Niet alleen met het oog op het fileprobleem, maar ook voor de veiligheid van fietsers.’ Het huzarenstuk is natuurlijk de opening van de nieuwe brug die Overijssel en Flevoland met elkaar gaat verbinden. Bert Boerman trekt regelmatig het gebied in om alle ontwikkelingen te bekijken. Hij kijkt dan ook erg uit naar het moment waarop hij zelf over de nieuwe brug kan.

Samen één geheel

Alle projecten binnen het IJsseldelta Programma zijn zelfstandige projecten. ‘Maar ze moeten wel bij elkaar komen,’ benadrukt Bert Boerman. ‘Samen is het toch één geheel. De lagere waterstanden in de zomer zijn bijvoorbeeld een gevolg van de aanpassingen in het landschap. Dat betekent dat we de recreatieterreinen en haventjes daar op hebben moeten aanpassen. Zo zie je dat alles samenhangt. Als je links drukt, dan heb je rechts last. Dat maakt het ook bestuurlijk erg interessant.’

Bestuurlijke uitdaging

Bijzonder aan de bestuurlijke samenwerking is de hoeveelheid aan betrokken partijen. ‘Dat alle partijen in zo’n grote mate betrokkenheid hebben laten zien is een belangrijke succesfactor geweest,’ legt Bert Boerman uit. ‘Er zijn verschillende gemeenten, provincies en waterschappen betrokken, maar ook het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat. Het verdient echt complimenten dat iedereen steeds heeft geprobeerd om het voor elkaar te krijgen.’ Binnen het project is er ook veel weerstand geweest vanuit de omgeving. ‘Het is belangrijk om in gesprek te blijven en te laten zien hoe mooi het kan worden. Omgevingsmanagement is cruciaal geweest. Daar is veel energie in gestoken. Om mensen te ontzorgen, proberen de omstandigheden te verzachten of door alternatieven aan te bieden. Ik wil ook echt mijn dank uitspreken aan de mensen in het gebied die al die tijd zoveel geduld hebben gehad,’ zegt hij.

Het laatste stukje

Bert Boerman stopt als gedeputeerde zodra er na de Provinciale Staten verkiezingen een nieuwe coalitie is. Het project is dan zo goed als klaar, dat was ook een van zijn bestuurlijke doelen. ‘Ik vind het wel érg jammer dat ik het allerlaatste stukje moet missen,’ zegt hij spijtig. Het doorsteken van de dijk tussen de IJssel en de bypass zal pas in het late voorjaar van 2024 gebeuren. Maar als er bij Bert Boerman een uitnodiging voor dat moment op de mat valt: ‘Zonder twijfel, dan ga ik kijken!’

IJsseldelta programma ‘We hebben de kaart van Nederland echt veranderd’