Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar verhaaloverzicht

‘We moeten het hele project goed afronden’

‘We moeten het hele project goed afronden’

Als manager projectbeheersing beheert Lize Homan drie verschillende portemonnees. Die van het overkoepelende IJsseldelta Programma en die van deelprojecten N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen. Elke maand maakt ze de financiële balans op en houdt ze, samen met een team van experts, ook de afbakening van de projecten, de planning en de risico’s in de gaten. ‘Alhoewel in deze laatste fase de focus wel behoorlijk op de financiën ligt,’ vertelt ze. ‘Wie het werk buiten bekijkt ziet dat we bijna klaar zijn,’ vervolgt Lize. ‘Maar nadat de aannemer het werk heeft opgeleverd, moeten we het hele project financieel goed afronden.’

Het financiële plaatje ziet er vooralsnog goed uit. ‘Alles blijft binnen de kaders, al gaat dat nooit helemaal vanzelf,’ legt Lize uit. Hier komt ook het risicomanagement dat in haar takenpakket valt in beeld. ‘Bij het opstellen van de contracten hebben we alle risico’s zo goed mogelijk in beeld gebracht. Maar met alle prijsstijgingen door de coronapandemie en vervolgens de oorlog in Oekraïne had niemand rekening gehouden. Dit leverde extra kosten op voor de aannemer.’ En dus moest er gekeken worden of er extra geld ter beschikking kon worden gesteld vanuit de provincie Flevoland, provincie Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lize: ‘Zo’n traject duurt al snel een half jaar. Van het in kaart brengen van de situatie, het maken van een prognose en het schrijven van een voorstel, tot het nemen van een besluit door Gedeputeerde Staten van de provincies. Maar uiteindelijk is dit gelukkig gelukt.’

Verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld

Het is voor de buitenwereld soms lastig te begrijpen dat de afwikkeling van financiële trajecten binnen grote projecten zo lang kunnen duren. Lize heeft er een logische verklaring voor. ‘Het is ons doel om verantwoord om te gaan met gemeenschapsgeld. Dat betekent dat we elke financiële beslissing zorgvuldig afwegen. Daarbij kijkt soms ook een onafhankelijke kostendeskundige mee, om te zien of de wijzigingen vanuit de aannemer marktconform zijn. Het gaat om gemeenschapsgeld, dus we zijn hier voorzichtig mee,’ legt ze uit.

Unieke manier van samenwerken

Lize heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft in het verleden zowel bij opdrachtgevers als opdrachtnemers gewerkt. ‘De combinatie tussen infrastructuur en water binnen het IJsseldelta Programma vind ik erg boeiend. Dat smaakt dan ook naar meer.’ Het werken in projecten maakt dit werk voor haar extra bijzonder, omdat werken in een projectorganisatie een unieke manier van samenwerken betekent. ‘Soms is de manier van werken gelijk aan andere projecten, maar veel van wat we doen is uniek voor elk project.’ Voorlopig zit het werk er nog niet op. Lize: ‘We moeten na oplevering de administratieve afhandeling van de aannemer nog doen. Het sturen van de factuur is niet zo moeilijk, maar vervolgens checken we alle kostenposten en moeten we alle financiële aspecten onderbouwen. Ook moet er nog een accountantscontrole plaatsvinden.’

Middenin het werk

Zolang het nog kan, werkt ze één dag in de week vanuit de bouwkeet op locatie. ‘Bij het goedkeuren van facturen is dat heel makkelijk. Je loopt zo even naar buiten om te kijken of het werk dat gefactureerd wordt ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Maar ik vind het vooral mooi om op deze manier te zien wat het effect van het project is op de omgeving. We zitten hier letterlijk middenin het werk,’ sluit Lize af.

IJsseldelta programma ‘We moeten het hele project goed afronden’