Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar verhaaloverzicht

“We staan elke dag stil bij de veiligheid”

Elke ochtend starten de werkzaamheden aan de N307 met een zogenaamd startwerkgesprek. Daar neemt Marco Bokxem, uitvoerder bij de combinatie Roggebot, met ‘zijn’ jongens door wat de bijzonderheden van de dag zijn. “We hebben het natuurlijk over de werkzaamheden en over de machines die ons komen helpen. Maar minstens net zo belangrijk: we staan altijd stil bij de veiligheid en de omstandigheden op het stuk weg waar we aan de slag gaan,” vertelt Marco. “Uiteraard zijn er verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen, maar bewustwording blijft belangrijk.”

Marco is samen met een collega verantwoordelijk voor de aanleg van de nieuwe N307. Dat betekent dat ze zich richten op het puin, het asfalt en de waterhuishouding. Onlangs hebben ze de bypass aan de Overijsselse kant geopend. Na zo’n mijlpaal richten Marco en zijn team zich weer op een ander stuk van de weg. “Het werk verschuift over de verschillende deelvakken en elk vak heeft weer andere bijzonderheden. Na het startgesprek gaat iedereen aan de slag. Soms hoor ik ze daarna de hele dag niet, maar soms lopen ze al snel ergens tegen aan. Dan moeten we flexibel zijn en eerst de problemen oplossen,” vertelt Marco.

Blijven letten op veiligheid

De N307 is een drukke weg en in de planning voor de werkzaamheden is weinig ruimte voor afsluitingen. De werkzaamheden moeten daardoor fysiek heel dicht op het passerende verkeer plaatsvinden. De mannen langs de weg hebben opvallende kleding aan en er is een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur langs het hele werkgebied. Maar Marco zou ter hoogte van de werkzaamheden zelf liever een beperking tot 30 kilometer per uur zien: “Vijftig kilometer per uur lijkt misschien vanuit de auto niet snel, maar dat voelt heel anders als je langs de weg aan het werk bent. Helemaal als het regent, dan is de weg nat en hoeft er maar een vrachtwagen langs te komen en je ziet niets meer,” legt hij uit. “Je staat heel kwetsbaar langs de weg. We houden ons natuurlijk aan alle veiligheidsvoorschriften, maar dan zit je er nog dicht op.” Als Marco een oproep mocht doen aan de weggebruikers dan was het: “Houd je alsjeblieft aan de snelheidslimieten. Ook wij hebben een gezin thuis.”

Focus op de weg

De aanleg van de N307 valt binnen het totale pakket aan maatregelen van het IJsseldelta Programma. “We horen regelmatig wat over de andere projecten. Ook van voorbijgangers die even een praatje maken. Over de verhoging van de dijk bijvoorbeeld, of de aanleg van de nieuwe sluis.” Hoewel Marco die brede scope erg interessant vindt, ligt zijn focus bij de weg. “Binnen dit project houden we rekening met verschillende faseringen. De weggebruiker moet gewoon door kunnen rijden, het is dus geen standaard werk. En we bouwen daarom in fases. Richting de laatste fase van het project hebben we twee keer een weekendafsluiting, dan sluiten we alles op elkaar aan.”

Neuzen dezelfde kant op

Marco werkt al 26 jaar met veel plezier aan de aanleg van wegen. “Het is een mooi vak, geen dag is hetzelfde en tegenslag lossen we samen op. Ik vind het belangrijk dat de sfeer in mijn team goed is. Ik doe het namelijk niet alleen, we doen het met een hele club. We zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan, dat het gezellig is en dat we af en toe een geintje kunnen maken.”

IJsseldelta programma “We staan elke dag stil bij de veiligheid”