Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar verhaaloverzicht

'Werk met een enorme waterbouwkundige uitdaging'

Daar waar Flevoland en Overijssel verbonden worden door een prachtig nieuwe brug, komt de liefde van Karst Lubbinge voor techniek, water, natuur en fotograferen samen. Als assistent technisch manager is hij nauw betrokken bij het watergerelateerde deel van het project N307. “Het is een groot werk met een enorme waterbouwkundige uitdaging,” vertelt hij trots. “Alles zit er in. Mooi dat ik dit in de achtertuin mag maken.” Vanuit de planfase komt inmiddels de realisatie door de aannemerscombinatie Roggebot in zicht. Bovendien werkt Karst nu al aan de voorbereidingen voor de oplevering. Het hele project moet na jaren werk in 2023 in één dag worden opgeleverd.

Wie over de huidige Roggebotsluis rijdt kan er niet omheen: hier staat wat te gebeuren. “We zijn nu vooral met voorbereidende werkzaamheden van de realisatie bezig,” zegt Karst. “Denk aan de aanleg van laad- en losplekken en het voorbelasten van de ondergrond. We hebben hier veel te maken met slappe veenlagen door de overgang van het oude naar het nieuwe land. Die zijn niet draagkrachtig en moeten we nu alvast samendrukken zodat de weg er straks stevig op komt te liggen.”

Planning én uitvoering

Karst heeft altijd projecten begeleid in de realisatie. Bij dit project schoof hij al veel eerder aan. In 2016 nam hij voor het eerst plaats in het technisch team om de planfase op te pakken. Hij maakte ontwerpen, ramingen, planningen en pakte veel algemene zaken op. “Ik begon met één dag in de week maar al snel was het bijna fulltime. Het was voor het eerst dat ik in de planfase meewerkte. Het is enorm interessant werk, maar vanaf het moment dat ik met dit werk begon heb ik altijd de realisatie in mijn achterhoofd gehouden.” Het betrokken zijn bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van een werk is een goede combinatie, vindt Karst: “We zijn nu druk met alles zo goed mogelijk voor te bereiden. En uiteindelijk zie ik straks zelf waar het niet helemaal goed is gegaan. Er zijn altijd verbeterpunten. Maar nu ken ik de achtergrond en weet ik waarom een bepaalde keuze is gemaakt.”

Oog voor techniek en natuur

Als Karst zijn rondes buiten maakt is hij vaak gewapend met een fototoestel. Uiteraard om technische zaken vast te leggen, maar ook de prachtige natuur in de directe omgeving van het project. Zijn foto’s zijn terug te vinden in de communicatie-uitingen rondom de N307. “Ik vind het zelf heel leuk om foto’s te maken in het veld. Zo heb ik al een keer een vos op – hoe kan het ook anders – de Vossemeerdijk vastgelegd. Maar ook bijvoorbeeld de bruine kiekendief en een hermelijn.”

Water is een uitdaging

Alles wat met het water en de dijken te maken heeft komt op Karst zijn bureau terecht. “Dat vind ik natuurlijk het mooiste deel van het project,” zegt hij met een lach. “We hebben te maken met stroming, windkracht en golven. We krijgen hier opstuwing vanuit het IJsselmeer en straks natuurlijk van de andere kant ook het water vanaf de bypass, een blijvende watergeul tussen de IJssel en het Drontermeer. Bij het ontwerp betekent dit dat we scherp zijn op alle eisen en voorwaarden die met waterveiligheid te maken hebben. Zoals stabiliteit van de dijken en de pijlers van de brug in relatie tot scheepvaart.” Dat het waterwerk trekt, komt waarschijnlijk door zijn liefde voor het water zelf. Karst woont in Tuk en groeide op in Giethoorn. “Water zit in mijn systeem. Als je opgroeit met water dan ga je in de winter schaatsen, in het voorjaar eieren zoeken, in de zomer varen, zwemmen en surfen en in het najaar vissen op snoek.”

Kunstwerk

Natuurlijk heeft hij naast het mooie waterwerk ook oog voor de prachtige brug die straks de twee provincies verbindt. “Het grootste kunstwerk van dit project is natuurlijk de brug, met een beweegbaar deel dat op afstand bediend wordt, een lengte van 300 meter en de bovenkant op 10 meter boven NAP. We hebben hier alleen functionele eisen meegegeven. Het was niet de bedoeling een icoon neer te zetten maar om de brug ingetogen en stijlvol in te passen in het landschap, en dat is de aannemerscombinatie Roggebot zeker gelukt.” Als de nieuwe brug klaar is, wordt de huidige Roggebotsluis gesloopt. “Dan trekken we als het ware de stop uit het watersysteem.” Maar volgens Karst is dat nog niet het moment van de waarheid. “De eerste storm is het moment van de waarheid. Maar ook de eerste keer dat de bypass vanuit de IJssel gaat stromen. Met name een noordwesterstorm is spannend. Nu zien we bij zo’n storm al bijna twee meter waterverhoging bij de sluis.”

Oplevering in één dag

Het jaar 2023 lijkt nog ver weg, maar Karst richt zich samen met de aannemerscombinatie Roggebot nu al op de oplevering en de overdracht aan maar liefst acht beheerders. “Het is de bedoeling dat we dat straks in één dag doen,” vertelt hij. “We zijn nu al met de beheerders bezig met de inrichting en inhoud van de opleverdossiers. Tijdens de bouwfase organiseren we onder andere de ‘stop en bijwoon’ momenten. Dan kunnen we controles uitvoeren, en nemen we ze mee in wat er wordt gedaan en wat er gebouwd gaat worden. Dit samen met nog flink wat stappen zorgt ervoor dat bij de oplevering van het project in 2023 ons nog maar één ding rest: de handtekeningen plaatsen.”

IJsseldelta programma Werk met een enorme waterbouwkundige uitdaging