Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar verhaaloverzicht

'Wij bekijken continu of onze dijk niet in gevaar komt'

De aanleg van de N307 en de toekomstige sloop van de Roggebotsluis hebben een direct effect op de inmiddels versterkte en verhoogde Drontermeerdijk. Door een aanpassing aan het laatste deel van de Drontermeerdijk (onder de N307) is de situatie een stuk veiliger. Er is namelijk een veilige dijk en brug gecreëerd. Henk Folkers, projectmanager bij Waterschap Zuiderzeeland, houdt samen met een team van experts een oogje in het zeil bij het ontwerp maar ook  de praktische uitvoering van project N307 Roggebot-Kampen. ‘Wij bekijken continue of onze dijk niet in gevaar komt,’ zegt Henk over het grote belang van waterveiligheid. Maar dat is niet het enige waar hij op let, ook het omliggende watersysteem en de verschillende beheer aspecten als de weg er eenmaal ligt, spelen een rol.

‘Als de dijk zou breken, loopt een groot deel van Flevoland onder,’ benadrukt nog maar eens. ‘Als Oostelijk Flevoland natte voeten krijgt is de gevolgschade enorm.’ Niet gek dus dat de waterveiligheid in hoge mate een rol speelt voor het waterschap bij de aanleg van de N307 en de sloop van de Roggebotsluis. Maar ze hebben ook aandacht voor het  watersysteem. Zo moet er voldoende (maar ook niet te veel) water in het achterland zijn voor boeren en bossen en moet de waterafvoer na een regenbui op de N307 in orde zijn. ‘Het is belangrijk dat dit goed gaat anders vernat de omgeving. Dat wil je onderaan een dijk niet hebben, want dan komt de stevigheid van je dijklichaam in gevaar,’ legt Henk uit.

Eén aanspreekpunt

In de dagelijkse afstemming tussen alle betrokken partijen is Henk vanuit het waterschap de  coördinator tussen de collega’s van het waterschap, de provincie en de aannemer. Henk: ‘We werken met één aanspreekpunt zodat het duidelijk is bij wie je terecht kan met een vraag. We voorkomen hiermee dat vragen gaan zwerven binnen de organisatie.’ Waar nodig haalt Henk de juiste specialist erbij. De beoordeling van de plannen hebben Henk en de specialisten in gezamenlijkheid gedaan. ‘Zo zijn we van voorlopig ontwerp, naar definitief ontwerp naar uitvoering gegaan. In het begin was het voor alle partijen nog wat zoeken naar de samenwerking. Dit kwam onder andere door de tijdsdruk die op het werk zit. Maar het is allemaal goed gekomen.’ Op dit moment is Henk voornamelijk bezig met de praktische uitvoering. ‘We zijn continu aan het kijken hoe we dingen in de praktijk het beste kunnen aanpakken. Zo werden recent bijvoorbeeld de laatste liggers van de brug gelegd met grote kranen. Die machines zijn groot en zwaar en die wil je niet zomaar op de dijk hebben. Daarvoor zijn plannen ingediend en beoordeeld om het werk zo veilig mogelijk voor de dijk te kunnen laten plaatsvinden. Daar moet je scherp op zijn.’ Een dijkopzichter loopt dan ook met regelmaat over de dijk en door de bouwput om te kijken of alles wat op papier bedacht is in de werkelijkheid ook klopt.

‘Onderwatergebeuren’

Pas nadat de nieuwe brug in 2023 in gebruik is genomen wordt de oude Roggebotsluis gesloopt. Vanwege de waterveiligheid moet de sloop voor de start van het stormseizoen in oktober 2023 afgerond zijn. Er worden nu met alle betrokken partijen plannen gemaakt, maar dat is nog niet eenvoudig legt Henk uit: ‘Het is heel veel ‘onderwatergebeuren’, dat maakt het een stuk ingewikkelder dan een weg aanleggen in open land. Je kan namelijk niet goed zien hoe alles precies zit daar beneden.’

Beheer en onderhoud op de korte en lange termijn

Voor Henk is het vaak niet alleen de vraag hoe er gesloopt of gebouwd kan worden, maar ook: hoe doen we het beheer en onderhoud van de dijk straks? ‘Het moet duurzaam zijn,’ legt Henk uit. ‘De dijk ligt er voor langer dan 100 jaar. Dus op plekken waar we minder makkelijk bij kunnen kiezen we bijvoorbeeld voor een ander materiaal, dat lang meegaat. Zo hebben we onder de brug houten elementen op de dijk vervangen door betonnen elementen, omdat machinaal onderhoud daar veel lastiger is. Als we daar in het ontwerp goed rekening mee houden dan hebben we er straks met het onderhouden voordeel van.’ Maar soms gaat deze kijk op onderhoud ook om hele praktische zaken, zoals  kunnen we het straks beheren? En is er voldoende ruimte om te maaien?

Overdracht aan eindbeheerders

Henks blik gaat nog verder, zelfs tot nadat het werk klaar is. De aannemer werkt met verschillende overleggroepen. Eén daarvan is de groep die zich buigt over de overdracht aan de acht verschillende eindbeheerders. ‘Bij de overdracht moet alles goed vastgelegd worden,’ vertelt Henk. ‘Het gaat bijvoorbeeld om grondoverdrachten, zakelijk recht en vergunningen. Zo heeft de provincie Flevoland straks een brug die met één pijler ook in onze dijk staat. Dan moet je wel met elkaar vastleggen dat het onderhoud aan de pijler voor rekening van de provincie is. Dat moet op papier komen en notarieel en in het kadaster vastgelegd worden. Zo is straks, zelfs als de weg er al lang ligt, voor iedereen helder hoe het zit.’

IJsseldelta programma ‘Wij bekijken continu of onze dijk niet in gevaar komt’