Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Plattegrond werkzaamheden Drontermeerdijk

Aanbrengen van zand en klei in verschillende secties

De werkzaamheden van de dijkversterking zijn verdeeld over 4 secties. In iedere sectie staan tot eind april verschillende werkzaamheden gepland.

Sectie 1:

In sectie 1 leeft de Grote Karekiet. Tijdens het broedseizoen van deze vogel werkt de aannemer niet of zo weinig mogelijk in deze sectie. De volgende werkzaamheden zijn dan ook voor half april afgerond. Het verwijderen van de grasmat en het aanbrengen van kernmateriaal aan de binnenzijde van de Drontermeerdijk. Ook is de voorbelasting van het kernmateriaal dan gereed.

Sectie 2:

In sectie 2 brengt de aannemer het zand aan voor het kernmateriaal. Daarna wordt de klei met kippers aangevoerd en bovenop het zand verwerkt als voorbelasting. De eerste week van april is de aannemer klaar met het rijden van zand. Eind april wordt de laatste klei aangebracht. Vanaf eind april gaat de zettingsperiode in van ca 3 maanden.Tijdens de zettingsperiode worden er minimale werkzaamheden uitgevoerd aan sectie 2.

Sectie 3:

Het ophogen van de dijk in sectie 3, dat is ter hoogte van de Drontermeertunnel, kan in verband met mogelijke zetting van de tunnelelementen niet zo snel als sectie 2 en 4. Veiligheid heeft daarbij prioriteit. Het ophogen van de dijk boven de tunnel voert de aannemer dan ook uit door per maand dunne laagjes van ca 25 cm aan te brengen.

Ook monitort de aannemer de tunnelelementen met gespecialiseerde meet instrumenten  of het aangebrachte kernmateriaal van invloed is op de tunnel. Het materiaal wat wij voor sectie 3 nodig hebben wordt in depot gezet in sectie 2 en sectie 4.  Vanaf  deze depots wordt het materiaal met dumpers vervoerd naar sectie 3. Voor het aan brengen van de zandlagen zijn 3 dagen per laag gepland. Dit betekent dat de aannemer ca 3 dagen per maand werkzaamheden uitvoert in sectie 3. Deze werkzaamheden vinden plaats in de kwetsbare seizoen van de Grote karekiet, maar vanwege de afstand en de beperkte inzet (tijd) van het materieel wordt geen verstoring van het leefgebied verwacht. Dit is wordt door de aannemer gemonitord.

Sectie 4:

In sectie 4 wordt het zand aangebracht voor het kernmateriaal en daarna wordt de klei met kippers aangevoerd en bovenop het zand verwerkt als voorbelasting. Vanaf eind april gaat de zettingsperiode van ca 3 maanden in voor sectie 4. Tijdens de zettingsperiode worden er minimale werkzaamheden uitgevoerd aan sectie 4.

Alle werkzaamheden worden onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd en de planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en de zettingsperiode.

IJsseldelta programma Aanbrengen van zand en klei in verschillende secties