Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Bouwhelmen

Aandacht voor veiligheid

Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn de uitvoerende werkzaamheden voor het project N307 Roggebot-Kampen vanaf eind februari met veel enthousiasme, daadwerkelijk van start gegaan.

Het werkterrein wordt op dit moment door Combinatie Roggebot bouwrijp gemaakt. Onderdeel van deze werkzaamheden is de opbouw van het projectkantoor op de projectlocatie (bij de Reeveweg), zodat het verdere verloop van het project vanaf mei vanuit deze centrale locatie kan worden aangestuurd.

Om het bouwproces voor iedereen in de omgeving zo veilig en gezond mogelijk te laten verlopen, heeft de projectorganisatie aandacht voor deze belangrijke aspecten tijdens zowel het ontwerp als het uitvoeringsproces. We toetsen veiligheid en gezondheid door checks in te bouwen en dit actief in het werk te controleren door diverse vormen van controles uit te voeren. Veiligheid en Gezondheid vormt daarmee een centraal thema binnen onze projectorganisatie. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat voor Combinatie Roggebot en gebruikers van de omgeving onvoorziene veiligheids- en gezondheidsrisico’s ontstaan. Om te zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen, moet veiligheid worden gezien als een onderwerp van iedereen. Als projectorganisatie willen wij dan ook de oproep doen om klachten en/of onveilige situaties te blijven melden via N307@flevoland.nl. Het helpt daarbij om uzelf de volgende vragen te stellen: Wat (is er gebeurd of zou er mogelijk kunnen gebeuren?) Waar (is het gebeurd?) Wie (welke partijen/voertuigen zijn betrokken) en Welke (hulp/ oplossing heeft u nodig?).

Het melden van onveilige situaties draagt bij aan het creëren van een veilige omgeving voor iedereen en zorgt ervoor dat omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt gedurende het bouwproces. Hier hebben wij uw hulp bij nodig.  Als projectorganisatie kijken we uit naar de komende realisatieperiode en om in samenwerking met u het project tot een groot (en vooral veilig) succes te maken!

IJsseldelta programma Aandacht voor veiligheid