Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht
1311_110_620_900_model_recreatiesluis_view_general-1

Informatieavond over komende werkzaamheden

Op woensdag 13 april organiseert Isala Delta van 19.30 – 21.00 uur een informatieavond over de komende werkzaamheden. Op de avond wordt ingegaan op het ontwerp van de recreatiesluis maar ook op de verkeersmaatregelen rond de Nieuwendijk, de Chalmotweg en de Venedijk.

Op 18 april wordt de tijdelijke Nieuwendijk in gebruik genomen. Tegelijkertijd wordt dan een deel van de Chalmotweg en de Venedijk definitief afgesloten voor het verkeer in verband met de werkzaamheden voor het Reevediep.

Ook op de Kamperstraatweg tussen de aansluiting met de Chalmotweg en de Jules van Hasseltweg verandert de verkeerssituatie in april. We proberen gedurende deze weken de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, maar enige hinder kan helaas niet voorkomen worden. Eerst is vanaf 18 april één rijstrook afgesloten en wordt het autoverkeer om en om over de andere rijstrook geleid. Vervolgens wordt van 30 april tot en met 8 mei de Kamperstraatweg afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Voor fietsers die gebruik maken van de Kamperstraatweg geldt een omleidingsroute van 18 april tot en met 8 mei. De omleidingen worden met gele borden aangegeven.

Vanaf 30 april start Isala Delta met de werkzaamheden voor de recreatieschutsluis. Deze schutsluis wordt gebouwd in de Kamperstraatweg ter hoogte van de IJssel.

Het programma van de informatieavond ziet er als volgt uit:

  • Welkom en inleiding
  • Presentatie komende verkeersfaseringen
  • Presentatie aanleg recreatieschutsluis
  • Gelegenheid voor het stellen van vragen
  • Afsluiting

Aansluitend bestaat de mogelijkheid om de tekeningen te bekijken en individueel vragen te stellen.

IJsseldelta programma Informatieavond over komende werkzaamheden