Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
20200515-schets-werkzaamheden-dijklichaam-dv1

Aanleg dijk en fietspad tussen Reevesluis en Drontermeerdijk

Vanaf half juni start de aanleg van de dijk tussen de Reevesluis en de Drontermeerdijk. Deze dijk is ongeveer 120 meter lang. Tijdens de aanleg van de dijk blijft het tijdelijke fietspad langs de Reevesluis altijd bereikbaar, doordat we de aanleg van de dijk stapsgewijs realiseren. Wel wordt het tijdelijke fietspad tussentijds aangepast.

We gaan eerst een dijk aanleggen tussen de Reevesluis en het tijdelijk fietspad. Bij dit dijkgedeelte kruist in toekomst het nieuwe fietspad de dijk. Het nieuwe fietspad wordt gemaakt van beton en wordt 3 meter breed.  Boven op de kruin van de dijk wordt ook de toegangsweg naar het bediengebouw van de Reevesluis gemaakt. Deze wordt 5 meter breed en wordt van een asfaltverharding gemaakt. Als alles volgens planning verloopt is het nieuwe fietspad eind augustus/begin september klaar voor gebruik. Als het nieuwe fietspad open is, kan het tijdelijke fietspad worden verwijderd.
Wij hopen dat de dijk tussen de Drontermeerdijk en de Reevesluis half september klaar is.

Wat staat er daarna op de planning bij de Reevesluis?
Daarna gaan we aan de slag met de werkzaamheden op de middenkistdam (tussen de schutsluis en de spuisluis in) en de oostelijk kistdam (ten oosten van de spuisluis).

IJsseldelta programma Aanleg dijk en fietspad tussen Reevesluis en Drontermeerdijk