Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
onderwaterdrainage

Aanleg onderwaterdrainage op percelen langs Reevediep

Dit vroege voorjaar is op een groot aantal percelen nabij de nieuwe dijk langs het Reevediep onderwaterdrainage aangelegd. Als gevolg van de aanleg van het Reevediep zou de nieuwe situatie, vooral direct achter de nieuwe dijken, kunnen leiden tot wateroverlast of juist droogteschade en daardoor bijvoorbeeld opbrengstvermindering voor de landbouw.

In overleg met de perceeleigenaren, waar waterschade kan ontstaan, is bepaald welke maatregelen er worden genomen om de nadelige effecten van het plan weg te nemen. Hierbij is in veel gevallen gekozen voor de aanleg van zogenaamde onderwaterdrainage.

Wat is een onderwaterdrainage?  

Dit is een ondergronds systeem van draineerbuizen die, zoals de naam al aangeeft, worden aangelegd net onder het grondwater. Hierdoor liggen de drainbuizen bijna altijd onder het (grond-) water. De buizen liggen op veilige diepte op een afstand van tussen de 7 en 15 meter uit elkaar en zijn aangesloten op een aangrenzende sloot.

Een slim systeem dus dat zowel droogte- als natschade voorkomt!

Bij hoogwater buitendijks, dus aan de kant van het Reevediep en het Drontermeer, wordt water dat onder de dijk doorloopt, zogenaamd ‘kwelwater’ opgevangen door de drainbuizen en afgevoerd naar de sloot. Bij droge omstandigheden kan er juist water via de sloot naar het perceel worden aangevoerd naar het gedraineerde perceel.

Vanwege erg natte terreinomstandigheden als gevolg van de vele regen zijn de draineerwerkzaamheden uitgevoerd in maart en april onder ideale terreinomstandigheden.

IJsseldelta programma Aanleg onderwaterdrainage op percelen langs Reevediep