Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
20160715kampen_ruimtevoorderivier-21

Aanleg rieteilandjes maakt doorgaande vaarverbinding Reevediep mogelijk

De aanleg van drie met riet beplante eilandjes, een extra rietkraag achter de bestaande rietoever en een kleine verschuiving van de vaargeul bij de monding in het Drontermeer, maken het mogelijk dat het Reevediep in de toekomst toch volledig bevaarbaar wordt voor recreatieboten. De maatregelen zijn preventief en voorkomen verstoring van beschermde rietvogels.

De drie met riet beplante eilandjes en de extra rietkraag komen als afschermende buffer te liggen tussen de vaargeul en de bestaande rietoever, dichtbij de tunnel van de Hanzelijn. Het grootste van de drie eilandjes wordt ongeveer 85 meter lang en 15 meter breed. Het is de bedoeling om het bestaande riet, dat bij de aanleg van de monding van het Reevediep verwijderd wordt, te “transplanteren” naar de eilandjes. Onderdeel van de preventieve maatregelen is ook het graven van een kleine watergeul achter de bestaande rietoever bij de tunnel van de Hanzelijn. Bovendien wordt, om verstoring van de rietvogels te voorkomen, een versmalling van de loop van de vaargeul gerealiseerd, door aanpassing van de al geplande betonning. Dat is de lijn met tonnen, waar de recreatieboten tussendoor moeten varen.

Schakel in toervaartnetwerk

De preventieve maatregelen maken het mogelijk dat het Reevediep een doorgaande vaarverbinding voor recreatievaart wordt. Daarmee ontstaat een nieuwe doorgaande vaarroute van de Veluwerandmeren, via het Reevediep en de IJssel naar het noorden en naar Zwolle en Deventer.

Bestemmingsplanherziening

In haar uitspraak van 25 november 2015 heeft de Raad van State bepaald dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de laatste 300 meter van de vaargeul, bij de monding in het Drontermeer. Om de doorgaande vaarverbinding via het Reevediep alsnog toch mogelijk te maken, is onder meer een herziening nodig van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen is bereid mee te werken aan het starten van een proces voor een mogelijke bestemmingsplanherziening.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen: zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij inmiddels de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug is verdiept. En: de aanleg van de hoogwatergeul het Reevediep, een nieuwe 7 kilometer lange zijtak van de IJssel, richting het Drontermeer. Naast het verbeteren van de waterveiligheid wordt ook een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. De gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, waarvan het Reevediep onderdeel is, combineert het realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo’n 350 hectare nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart en ruimte voor een nieuwe woonwijk voor Kampen op een klimaatdijk.

IJsseldelta programma Aanleg rieteilandjes maakt doorgaande vaarverbinding Reevediep mogelijk