Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
grote-karekiet

Aanleg rietmoeras met 'Europees lintje' van start

Wie de afgelopen tijd over de Buitendijksweg in Kampen heeft gereden, zal het niet zijn ontgaan: graafmachines en dumpers zijn er druk in de weer om het gebied te ontgraven. De bedoeling is om tussen de tunnel van de Hanzelijn en recreatiegebied Roggebot een groot aaneengesloten moerasgebied te ontwikkelen. In totaal 42,7 hectare groot.

De eerste 8 hectare (fase 0) is in 2014 al aangelegd. Maar het overgrote deel (fase 1) wordt vanaf augustus 2015 gerealiseerd. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden zijn de sloten in het gebied al leeggevist. Beschermde soorten als kleine modderkruiper en bittervoorn zijn overgeplaatst naar het al aangelegde moerasgebied (fase 0). Leden van de hengelsportvereniging ‘Ons Vermaak’ uit Kampen hebben meegeholpen met het vangen van de vis.

Fase 1 van het rietmoeras bestaan uit drie delen: fase 1 oost, fase 1 west en een bufferzone. Fase 1 oost sluit aan bij fase 0 en ligt in de eerst komende jaren in het binnendijkse gebied achter de strandwal. Het voordeel hiervan is, dat de omstandigheden waarin het riet opgroeit (met name het waterpeil) beheerst kunnen worden. Door optimale omstandigheden te creëren, kan het riet snel groeien. Fase 1 west grenst direct aan het Drontermeer. Hier wordt de bestaande rietkraag van het Drontermeer fors uitgebreid.
De bedoeling is om het grondwerk van fase 1 oost en west eind 2015 klaar te hebben, zodat in het voorjaar van 2016 gestart kan worden met het planten van riet. Als het riet is geplant, zal een raster van palen, draden en gaas worden aangebracht om te voorkomen dat plantenetende vogels, zoals ganzen, het jonge riet opeten. Het raster wordt weer verwijderd op het moment dat het riet voldoende robuust is.

Rondom het rietmoeras komt een zone met open water, ook wel aangeduid als bufferzone. De aanleg van de bufferzone staat als laatste op het programma en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2016 gerealiseerd. De klei die vrijkomt bij het vergraven van het gebied wordt gebruikt voor de aanleg dijk van het Reevediep die ten oosten van de bufferzone komt te liggen. De allerlaatste stap in de aanleg is de doorsteek van de strandwal, waardoor ook het oostelijk gedeelte van het rietmoeras in open verbinding komt te staan met het water van het Drontermeer. Maar dit zal naar het zich laat aanzien pas in 2018 plaatsvinden, op het moment dat de nieuwe dijken van het Reevediep voldoende sterk zijn.

Uiteindelijk moeten zeldzame rietvogels als roerdomp en grote karekiet hier een plek vinden. Het ontwikkelen van nieuw leefgebied voor deze vogels is van internationaal belang. Dat is ook de reden geweest voor de Europese Commissie om een LIFE+ subsidie toe te kennen voor de aanleg van het tweede deel (fase 1) van het moerasgebied. Het hele gebied (42,7 ha.) wordt bovendien onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk.

IJsseldelta programma Aanleg rietmoeras met ‘Europees lintje’ van start