Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Plaggen voor riet in de Vreugderijkerwaard

Dinsdag 21 oktober zijn de werkzaamheden in de Vreugderijkerwaard opgeleverd door Bagger- en Waterwerken Oosterwolde BV aan de Vereniging Natuurmonumenten. Hiermee is een bijna 10 ha groot rietmoeras geschikt gemaakt voor diverse soorten rietvogels als porseleinhoen, rietzanger en blauwborst.

In het noorden van de Vreugderijkerwaard bij Zwolle bevindt zich een bijna 10 ha groot rietmoeras rondom de waterkolk IJsselstein. Het gebied was langzaam opgeslibd en dichtgegroeid. Om te voorkomen dat het op lange termijn verder dichtgroeit met bomen en struiken zijn oude watergangen in het gebied weer open gemaakt De oevers van deze watergangen hebben een glooiend talud gekregen waarop vitaal riet kan groeien. Hiermee is een optimaal broedgebied gemaakt voor het porseleinhoen dat houdt van natte laagtes en moerassen. Ook andere vogels zoals de rietzanger en snor zullen hiervan profiteren. Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft Natuurmonumenten opdracht verleend aan Arcadis en Bagger- en Waterwerken Oosterwolde BV.

Als u meer wilt weten over de Vreugderijkerwaard klik dan hier. U kunt zich op deze website ook nog aanmelden voor excursies onder leiding van de boswachter op 2 en 22 november.

IJsseldelta programma Plaggen voor riet in de Vreugderijkerwaard