Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Aanplant nieuwe bomen

Begin 2023 zijn we gestart met het aanplanten van nieuwe bomen en struiken. Een deel van de bomen en struiken wordt dit voorjaar geplant, de rest in het najaar.  Dit doen we in overleg met de gemeenten en provincies om te zorgen dat het projectgebied zo snel mogelijk weer groen wordt en past in de omgeving.

Langs de nieuwe N307 komen meidoornhagen als natuurlijke afscheiding van de parallelweg en de hoofdrijbanen. Meidoorns bloeien in de lente en worden door zowel insecten als vogels gebruikt voor voedsel en voor beschutting.

Grenzend aan het project worden langs de Schansdijk nieuwe bomen aangeplant als laanbeplanting. Het gaat om ruim 50 iepen die in overleg met de gemeente Kampen geplant worden en aansluiten op de al aanwezige laanbeplanting in het gebied. De eerste bomen staan in de grond, de komende periode vindt de verdere aanplant plaats.

In de provincie Flevoland is de nieuwe N307 náást de oude N307 gelegd. De nieuwe weg is inmiddels in gebruik genomen. De komende periode wordt de oude N307 verwijderd om zo plaatst te maken voor en ovonde (ovale-rotonde) en de aanplant van bomen langs de N307. Deze aanplant bestaat over een mix van diverse inheemse bomen die aansluiten op het aanwezige bos rondom Roggebot. Dit wordt in het najaar van 2023 aangeplant.

Naast de bomen en hagen wordt ook plek gecreëerd voor andere typen natuur. Zo zijn de oevers van het uitwateringskanaal uitgevoerd als zogenaamde natuurvriendelijke oevers en komt er onder de nieuwe brug een glooiend landschap langs het Drontermeer. Dit zijn flauwe oevers waar een combinatie van planten en struiken kan ontstaan (genaamd struweel) en waar diverse diersoorten, waaronder de egel en wezel, baat bij hebben. Deze oevers zorgen voor ontsnippering van de leefgebieden van diersoorten door aansluiting rietoevers, grasland en struweel.

De bomen die u hieronder ziet zijn aangeplant bij de Schansdijk ten noorden van de N307.

IJsseldelta programma Aanplant nieuwe bomen