Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Rontonde N307

Commissie tevreden over Milieu Effect Rapportage project N307 Roggebot-Kampen

De samenwerkende overheden, die bezig zijn met de voorbereiding van het project N307 Roggebot-Kampen, hebben de landelijke Commissie MER gevraagd om de geactualiseerde Milieu Effect Rapportage (MER) te beoordelen. De commissie MER heeft vandaag haar rapport gepubliceerd, waarin de hoofdconclusies staan van de toetsing. De commissie is over het algemeen tevreden over de inhoud van de geactualiseerde MER.

De commissie MER stelt wel dat in het geactualiseerde Milieu Effect Rapport de verkeerseffecten van de aanpassingen van de N307 onvoldoende inzichtelijk zijn. Volgens de commissie zijn alle benodigde onderzoeken en onderbouwing wel beschikbaar, maar komt dit onvoldoende terug in deze geactualiseerde MER. De samenwerkende overheden hebben dit inmiddels verduidelijkt in het geactualiseerde Milieu Effect Rapport (MER). De komende weken wordt dit rapport meegenomen in de besluitvorming bij o.a. de gemeenten Kampen en Dronten.

Het doel van de aanpassingen van de N307 is: een betere verbinding tussen Alkmaar en Zwolle. De aanpassingen leiden tot betere doorstroming van het verkeer, minder files (en dus minder vertraging) en een betere bereikbaarheid tussen Dronten en Kampen.

Lees hier het persbericht van de commissie MER

Lees hier het gehele advies van de commissie MER

 

IJsseldelta programma Commissie tevreden over Milieu Effect Rapportage project N307 Roggebot-Kampen