Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht
zwartendijk afgesloten bord

Afsluiting Zwartendijk

Sinds 3 februari 2016 is de Slaper tussen de Nieuwendijk en de Cellesbroeksweg afgesloten voor verkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer). Als gevolg daarvan nam de verkeersdruk op de Zwartendijk aanzienlijk toe.

In overleg met de gemeente Kampen en een aantal bewoners van de Zwartendijk is besloten om met ingang van donderdag 3 maart een klappaal te plaatsen. Met het plaatsen van deze klappaal zal het sluipverkeer en het landbouwverkeer geen gebruik meer kunnen maken van deze route. Hiermee wordt de veiligheid voor met name fietsers (onder andere scholieren) geborgd. Dit resulteert er tevens in, dat er minder overlast ontstaat voor de direct aanwonenden.

Deze situatie is van kracht, totdat de omleiding van de Slaper gereed is. Naar verwachting is dit in het najaar 2016.

IJsseldelta programma Afsluiting Zwartendijk