Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
ro_vw_rwli_1

Alle grond voor het Reevediep aangekocht

Alle grond, die nodig is om het Reevediep (fase 1) aan te kunnen leggen, is inmiddels aangekocht door de provincie Overijssel. In totaal gaat het om ruim 480 hectare, van ruim 50 eigenaren. Een deel hiervan was aan ruim 50 pachters verpacht. In totaal werd met 112 verschillende partijen onderhandeld. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid is daarmee één van de grootste grondaankoopprojecten, dat ooit door de provincie Overijssel is uitgevoerd. De aankoop is binnen het beschikbare budget van 42 miljoen euro gebleven.

Al in 2009 werd het verwervingsplan voor het gebied vastgesteld door gedeputeerde staten. Bijna alle grond is aangekocht op basis van overleg met de eigenaren. In het geval van 1 pachter en 1 eigenaar moest de onteigeningsprocedure worden afgerond. Om ervoor te zorgen dat de boeren in het gebied door konden gaan met hun bedrijfsvoering, is ook ruilgrond aangekocht door de provincie. Een voorbeeld hiervan is dat de provincie 50 hectare grond heeft gekocht in de polder Mastenbroek, om boeren met grond te compenseren. Veel boeren hebben gebruik gemaakt van de beschikbare ruilgrond.

De grond is tijdig aangekocht, zodat de aanleg van het Reevediep geen vertraging heeft opgelopen. Bij een aantal aankopen is samengewerkt door de provincie Overijssel en de gemeente Kampen.

IJsseldelta programma Alle grond voor het Reevediep aangekocht