Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Archeologisch onderzoek in het Reevediep

In de komende weken wordt binnen het tracé van het Reevediep verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd door bureau RAAP. Dit gebeurt met name in de zones waar dijken worden aangelegd en de vaargeul wordt gegraven.

In het onderzoek wordt per 50 meter in de hartlijn van deze zones door middel van handmatige boringen de ondergrond onderzocht. In totaal worden bijna vijfhonderd boringen uitgevoerd. In september worden de resultaten van het onderzoek verwacht en wordt ook duidelijk of nader onderzoek, in de vorm van het graven van proefsleuven, noodzakelijk is. De eigenaren en pachters van de percelen waar het veldonderzoek plaatsvindt worden vooraf over het onderzoek ingelicht.

IJsseldelta programma Archeologisch onderzoek in het Reevediep