Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Asfalteren Waningeweg: investering voor lokale meerwaarde projectomgeving Drontermeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland en Boskalis hebben afgesproken dat de aannemer investeert in de omgeving van het project versterking Drontermeerdijk. De heet ook wel lokale meerwaarde. Daarom voert Boskalis werkzaamheden uit die een blijvende verbetering en/of opwaardering van lokale initiatieven achterlaat.

Asfalteren Waningeweg voorbeeld lokale meerwaarde
In augustus 2020 is de Waningeweg geasfalteerd. De Waningeweg was een (gedeeltelijk) onverharde weg in beheer bij Staatsbosbeheer. De weg wordt gebruikt door fietsers, omliggende landbouwbedrijven en aanwonenden. Voor de gebruikers is de verharding een blijvende verbetering en valt daarom onder lokale meerwaarde. Om gebruik te mogen maken van de Waningeweg is een ontheffing nodig van Staatsbosbeheer.

DMD gebruik Waningeweg met ontheffing Staatsbosbeheer

 

 

IJsseldelta programma Asfalteren Waningeweg: investering voor lokale meerwaarde projectomgeving Drontermeerdijk