Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Aanleg tijdelijke N306

Asfalteringen tijdelijke N306 gestart

De asfalteringswerkzaamheden naast de Drontermeerdijk voor de tijdelijke N306 zijn gestart. Een lange rij vrachtwagens stond klaar om asfalt te brengen.

Voor de dijkversterking Drontermeerdijk wordt een tijdelijke weg aangelegd voor een periode van 2 jaar. Dit is nodig omdat door de dijkversterkingswerkzaamheden de bestaande weg niet beschikbaar is. Hierdoor is de overlast voor verkeer beperkt en is onnodig omrijden niet nodig.

De weg is naar verwachting op 10 februari aanstaande open voor verkeer.

Waarom versterken we de Drontermeerdijk?
De dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en om Flevoland en is bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het versterken en verhogen van de Drontermeerdijk.

Dijken moeten zo sterk en hoog zijn dat het gebied achter de dijken voldoende veilig is. De minister van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt hoe veilig. Hiervoor zijn landelijke normen vastgesteld. De Drontermeerdijk moet worden versterkt zodat in 2022 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel via het Reevediep sneller en veiliger wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Door de dijk te verhogen en te versterken houdt Flevoland droge voeten en de voldoet de Drontermeerdijk aan de wettelijk gestelde richtlijnen.

IJsseldelta programma Asfalteringen tijdelijke N306 gestart