Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Bestuurders aan het woord over de dijkversterking

Op donderdag 29 april 2021 markeerde Heemraad Tom Vereijken van Waterschap Zuiderzeeland op feestelijke wijze dat de Drontermeerdijk ook de komende 100 jaar veilig is. De vernieuwde dijk is over een lengte van 3 kilometer nu bijna 3 meter hoger dan voorheen, ook is een nieuwe provinciale weg (de N306) op de dijk aangelegd. Dat is nu gereed. Dit moment is eerder bereikt dan de originele planning. Een bijzondere mijlpaal. Het waterschap werkte tijdens de dijkversterking samen met verschillende overheden, omwonenden en betrokkenen.

Voorafgaand aan de opening interviewde het waterschap een aantal direct betrokken bestuurders, waaronder mevrouw Nauta, directeur Rijkswaterstaat, de heer De Reus, gedeputeerde Provincie Flevoland en mevrouw Korting wethouder gemeente Dronten over de samenwerking met het waterschap en IJsseldelta Programma tijdens het dijkversterkingsproject. Ook minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen sprak een videoboodschap haar waardering uit. De interviews en speeches kunt u hieronder terugkijken.

1. Interview mevrouw Nauta, directeur Rijkswaterstaat

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.

2. Interview de heer De Reus gedeputeerde Provincie Flevoland

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.

 

3. Interview mevrouw Korting wethouder gemeente Dronten

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.