Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Bewonersbijeenkomst Kamperveen op 8 juli

Op maandag 8 juli vindt in gebouw “De Veenhof” in Kamperveen een informatiebijeenkomst plaats van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. De bewonersbijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt georganiseerd door Streekbelangen Kamperveen in samenwerking met de gemeente Kampen en de projectorganisatie van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (Provincie/Rijkswaterstaat).

Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van een animatiefilm getoond hoe de toekomstige inrichting van het Reevediep en omgeving eruit komt te zien. Daarnaast is er een presentatie over de stand van zaken van het project en de nu bekende omgevingsaspecten, zoals het grondwatermeetnet, de afspraken waar de nog te selecteren aannemers zich aan moeten houden, de bouwkundige registratie voorafgaande aan de werkzaamheden en het verleggen van kabels en leidingen.

De planvoorbereiding zit op dit moment in de fase dat de ontwerpen van officiële stukken tot en met 17 juli a.s. ter inzage liggen, zoals de ontwerpbestemmingsplannen Kampen en Dronten, hoofdvergunningen, projectplannen waterwet, omgevingsvergunning enz. Deze zijn ook vinden op de website www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl en in de hal van het gemeentehuis in Kampen. Het indienen van evt. zienswijzen kan tot en met 17 juli.

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta bestaat uit de maatregelen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en de realisatie van het Reevediep.

IJsseldelta programma Bewonersbijeenkomst Kamperveen op 8 juli