Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
riettransplantatie1

Bijzonder staaltje natuurbouw in het Drontermeer met “riettransplantatie” is voltooid

In de periode februari en maart van dit jaar heeft BWO uit Oosterwolde in totaal bijna 2000 rietplaggen getransplanteerd in de omgeving van eiland Reve in het Drontermeer. Het “transplanteren” van riet is een uniek staaltje natuurbouw dat BWO goed in de vingers heeft.

De omgeving van eiland Reve is in de afgelopen decennia door opslibbing sterk verland. De eerder aanwezige geul tussen het eiland en de oever aan Overijsselse zijde was ook volledig dichtgegroeid. Door het uitdiepen van deze geul en het ontplaggen van delen van de verlande oever van eiland Reve, heeft het water weer vrij spel gekregen. Hierdoor neemt ook de kwaliteit van het leefgebied voor beschermde rietvogels als de roerdomp en grote karekiet toe.

Het bijzondere is ook dat de rietplaggen niet zijn afgevoerd, maar ter plekke een nieuwe bestemming hebben gekregen: ten noorden van de in aanleg zijnde Reevedam is namelijk een nieuwe rietkraag gemaakt. In totaal zijn ca. 2000 plaggen verwerkt in deze nieuwe rietkraag. Aalt van den Hul van BWO heeft hiervoor een speciale machine ontwikkeld. Met deze machine kunnen plaggen met een doorsnede van ongeveer 1 x 2 meter worden uitgesneden. Het riet kan daardoor met wortel en kluit worden getransplanteerd. Het zijn zware jongens, want de plaggen wegen per stuk ca. 1500 klio. De nieuwe rietkraag wordt tijdelijk beschermd tegen ganzenvraat door een raster van linten en gaas.

“Het was een zwaar en lastig werkje”, vertelt Aalt van den Hul. “Het weer zat zeker in het begin niet mee en de bodem rondom eiland Reve leek met een hoog lutumgehalte meer op klei dan op zand.” Door het hoge water op het Drontermeer heeft het werk een aantal dagen vertraging opgelopen. Door lange dagen te maken en op zaterdagen door te werken, is het toch gelukt om het werk in maart klaar te krijgen. Het werk is met ecologisch advies en onder ecologische begeleiding van Scirpus, ARA en Altenburg & Wymenga uitgevoerd.

IJsseldelta programma Bijzonder staaltje natuurbouw in het Drontermeer met “riettransplantatie” is voltooid