Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
wp_20151201_15_03_42_pro

Bijzondere soorten in Scherenwelle vragen een ontwerpaanpassing

Voorafgaande aan de werkzaamheden wisten we al dat de Scherenwelle een bijzonder gebied is met bijzondere soorten. Toch werd het projectteam verrast doordat bij de werkzaamheden nog twee speciale soorten aangetroffen werden; de bever en de Grote modderkruiper. Met name de laatste vraagt een aanpassing van het ontwerp. De bever was wel al in het gebied gesignaleerd maar tot nu was er van uit gegaan dat het een rondzwervend dier betrof.

Isala Delta houdt de bestaande natuurwaarden in de Scherenwelle tijdens het werk nauwlettend in de gaten. Tijdens één van deze inspecties is een burcht aangetroffen langs de oever van de IJssel. Door de ecoloog is bekeken of we met de werkzaamheden deze burcht verstoren. Dit blijkt niet het geval, omdat we op voldoende afstand van de burcht blijven. De bever kan dus gewoon in zijn pas gebouwde huis blijven zitten en wordt niet verstoord door de werkzaamheden.

In het voorjaar heeft Isala Delta met een relatief nieuwe methode (eDNA-onderzoek) aangetoond dat de Grote modderkruiper voorkomt in de Scherenwelle. De vis, die wel 30 cm lang kan worden, voelt zich erg thuis in de modderige bodem van de geïsoleerde hanken en plasjes in het gebied. Voor deze soort is een ontheffing Flora- en faunawet verleend, met als één van de voorschriften dat de soort voorafgaand aan het werk verplaatst moet worden naar een ander geschikt leefgebied. Isala Delta is gestart met het afvissen van de soort in de buitenste hank. Tijdens het afvissen bleek dat de soort daar in zeer hoge aantallen voorkomt. Naar schatting zijn het er duizenden, mogelijk zelfs tienduizend exemplaren. Een unieke situatie in een buitendijks gebied als Scherenwelle. Om die reden heeft Isala Delta besloten het werk in de buitenste hank stil te leggen.

Dergelijke aantallen van een bijzondere en beschermde soort vragen ook bijzondere ingrepen. Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en Staatsbosbeheer bekijken nu op welke wijze het habitat van de Grote modderkruiper behouden kan blijven. Hoe het inrichtingplan precies wordt aangepast, wordt op dit moment nog door het projectteam uitgewerkt. Zodra dit duidelijk is, volgt informatie via de nieuwsbrief.

In ieder geval wordt steeds meer duidelijk wat een bijzonder gebied Scherenwelle,met het voorkomen van soorten als Zwarte stern, Ooievaar, Kievitsbloem, bever en Grote modderkruiper, is voor de IJsseldelta.

IJsseldelta programma Bijzondere soorten in Scherenwelle vragen een ontwerpaanpassing