Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
koerskolk1

Binnnendijkse waterhuishouding in het Reevediep

Bij de realisatie van de hoogwatergeul moet ook de binnendijkse waterhuishouding worden aangepast, dit gebeurt middels het plaatsen van een aantal gemalen.

Een gemaal is een pomp en heeft als doel om in een laaggelegen gedeelte (polder) de waterstand in de watergangen op peil te houden. Daarmee voorkomen we dat percelen overstromen of sloten ongewenst droog komen te staan. Een gemaal is meestal opgenomen in een fysieke waterkering en bestaat uit een instroomconstructie met daarop een pomp en een afvoerleiding. Het gemaal pompt het water van de ene naar de andere watergang. De pompen van de gemalen worden aangestuurd door middel van sensoren die de waterstand meten.

Langs de Reevedijk worden in totaal vier nieuwe gemalen geplaatst. Hieronder een overzichtslocatie en een dwarsdoorsnede van gemaal Koerskolk in Kamperveen.

IJsseldelta programma Binnnendijkse waterhuishouding in het Reevediep