Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Bloemrijk grasland aan de Buitendijksweg

De realisatie van nieuwe natuur is een belangrijk onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Hierdoor ontstaat nieuw leefgebied voor veel dier- en plantensoorten. Voor een aantal soorten gaat er ook leefgebied verloren.

Dat geldt vooral voor de weidevogels, maar tijdens de aanleg van het Reevediep verdwijnt ook een deel van het leefgebied van vogels zoals de kerkuil, de ransuil en de buizerd. Deze soorten zijn beschermd op basis van de Flora- en faunawet. Daarom wordt voor deze soorten tijdelijk alternatief leefgebied aangelegd, net buiten het plangebied. Zo is op een paar percelen aan de Buitendijksweg 3 en 5 in Kampen bloem- en kruidenrijk grasland ingezaaid (zie bijgaande foto). Dit grasland is aantrekkelijk voor muizen, die weer van belang zijn als voedsel voor de uilen en de buizerd. Op het moment dat de dijken van het Reevediep zijn aangelegd en op de dijken voldoende bloemrijk grasland aanwezig is, zijn de percelen die nu zijn ingezaaid niet meer nodig. De percelen zullen vanaf dat moment voor andere, bij de bestemming passende doeleinden, gebruikt gaan worden.

IJsseldelta programma Bloemrijk grasland aan de Buitendijksweg