Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
fs171109_10

Boeren tekenen voor beheer weidevogels regio IJsseldelta

De familie Den Uijl-Postma uit Kamperveen is bereid gevonden om Weidevogelboer te worden. En de familie Snel wil het huidige contract graag uitbreiden om nog meer extra zorg te kunnen besteden aan de weidevogels in de regio IJsseldelta. Daarmee is meer dan de benodigde compensatie-opgave bereikt in de regio IJsseldelta. De realisatie van optimale weidevogelgebieden is noodzakelijk, omdat door de aanleg van het Reevediep landbouwgrond (en dus weidevogelgebied) andere functies krijgt, zoals water, natuur en vaarweg.

Sinds 2014 zijn drie boerenbedrijven in Kamperveen en de polder Mastenbroek bereid hun bedrijfsvoering zodanig aan te passen dat hun land optimale leefomstandigheden biedt voor weidevogels. De families Snel, Ten Hove en Den Uijl. Deze boeren reageerden in 2012 op de ludieke actie “Grutto zoekt boer”, die onder boeren in de regio IJsseldelta werd gehouden. Zij hebben begin 2014 een langjarig contract ondertekend. Vertegenwoordigers van organisaties als de Agrarische Natuurvereniging Camperland, de Natuurvereniging IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta spelen een belangrijke rol bij de realisatie van de optimale leefgebieden voor de weidevogels. AMV Camperland verzorgt ook de jaarlijkse monitoring en begeleidt de boeren bij het beheer.

Bedrijfsvoering

De deelnemende boeren hebben hun bedrijfsvoering fors aangepast om optimaal leefgebied te creëren voor weidevogels. Zo heeft de familie Snel, in de polder Mastenbroek, zo’n achtentwintig hectare van hun grond ingezet voor de weidevogels. Dat is meer dan de helft van de oppervlakte van het bedrijf. Ruim één hectare daarvan wordt ingericht als plas-dras-gebied. Deze drassige omgeving nodigt weidevogels, zoals de Grutto uit om daar neer te strijken. Ook passen de deelnemende boeren hun maaibeheer flink aan, zodat de weidevogels voldoende tijd en ruimte krijgen om te broeden en hun kuikens groot te brengen. Deze aanpassingen in de bedrijfsvoering zorgen voor minder opbrengsten van het land. Daarvoor krijgen de boeren een vergoeding. In totaal hebben de 4 deelnemende boeren nu bijna 85 hectare aan weidevogelland in beheer. Dat zijn ongeveer 125 voetbalvelden! De weidevogelcontracten hebben een looptijd van minimaal 24 jaar.

Wie zijn de weidevogelboeren?

Ze hebben allemaal land waar de vogels goed aarden. Niet te droog en geen bosschages in de buurt. Het zijn allemaal mensen met liefde voor de vogels. Dat klinkt soft, maar het moet, want je moet er qua bedrijfsvoering best wat voor opgeven.

Achtergrondinformatie

De IJsseldelta is van oudsher een belangrijk gebied voor weidevogels. Opgaande begroeiing zoals houtwallen, singels en bosjes ontbreken vrijwel. De weidse graslanden, die overwegend in gebruik zijn bij melkveehouders, bieden voor weidevogels optimale omstandigheden. Hoewel de weidevogelstand de laatste decennia is afgenomen, behoort de IJsseldelta nog steeds tot de beste weidevogelgebieden in Overijssel. Een belangrijke soort als de Grutto komt er nog steeds in grote aantallen voor.

IJsseldelta programma Boeren tekenen voor beheer weidevogels regio IJsseldelta