Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
p1020448

Bordjes natuurcompensatie geplaatst in omgeving Reevediep

In de week van 15 februari heeft de Agrarische Natuurvereniging Camperland een twaalftal bordjes “natuurcompensatie” geplaatst in de omgeving van het Reevediep.

De bordjes markeren de locaties die zijn ingericht als leef- en foerageergebied voor buizerd, kerkuil, ransuil en steenuil. Het bestaat onder andere uit ca. 5 hectare bloemrijk grasland, 200 meter heggen en 0,2 hectare ruigtestroken. De locaties bevinden zich ten noorden van het Reevediep (langs de Buitendijksweg, ten oosten van het rietmoeras) en ten zuiden ervan (zuidwestelijk van de Molenkolk). Deze gebieden zijn al vóór de aanleg van het Reevediep ingericht als compensatie voor deze vogelsoorten die door de Flora- en Faunawet worden beschermd. Op de bordjes is daarom ook aangegeven dat het niet toegestaan is om deze gebieden te verstoren of te betreden.

IJsseldelta programma Bordjes natuurcompensatie geplaatst in omgeving Reevediep