Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Werkzaamheden

Bouw recreatieschutsluis officieel van start

Met het plaatsen van een damwand, hebben gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel en wethouder Gerrit-Jan Veldhoen van de gemeente Kampen vrijdag het officiële startsein gegeven voor de bouw van de recreatieschutsluis tussen de IJssel en het Reevediep.

De Schutsluis komt net ten zuiden van de woonwijk Onderdijks te liggen. De sluis is bedoeld om het varen tussen de IJssel en het Reevediep mogelijk te maken. De inschatting is dat er jaarlijks zo’n 12.000 boten door de sluis zullen gaan, waarvan een groot deel ook zal aanmeren in Kampen. Recreatievaart is een belangrijk onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. Door de aanleg van het Reevediep ontstaat een mooie, veilige vaarverbinding tussen de Veluwerandmeren en de IJssel.

Het gebruik van het laatste deel van de vaargeul in de omgeving van het Drontermeer is echter (vooralsnog) niet mogelijk, omdat de Raad van State dit vernietigd heeft. Recreatievaart hier zorgt volgens de Raad van State voor verstoring van de aanwezige rietvogels. Op dit moment wordt gewerkt aan alternatieven om verstoring van de rietvogels door scheepvaart te voorkomen.

De schutsluis is één van de vele kunstwerken (bouwwerken) die door Isala Delta worden gebouwd. Hierna volgen nog de brug Nieuwendijk, de inlaat van het Reevediep (bij de Kamperstraatweg) en de keersluis/schutsluis in het Drontermeer, ter hoogte van het eiland Reve.

IJsseldelta programma Bouw recreatieschutsluis officieel van start