Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
20151012_rvdrijsseldelta-54

Bouw Reevediep voor waterveiligheid regio Kampen-Zwolle gaat door

KAMPEN – De hoogwatergeul Reevediep bij Kampen kan definitief worden aangelegd. Dat blijkt uit de einduitspraak van de Raad van State, die vanmorgen bekend is gemaakt. Daarmee kan de waterveiligheidsopgave voor de regio Kampen-Zwolle worden gerealiseerd. Ook de vaarweg wordt aangelegd, omdat deze noodzakelijk is om hoogwater van de IJssel tijdig te kunnen afvoeren. De vaarweg mag echter vooralsnog op de laatste 150 meter (overgang Reevediep-Drontermeer) niet worden bevaren.

Opdrachtgevers Rijkswaterstaat en provincie Overijssel hebben aannemerscombinatie Isala Delta opdracht gegeven om reeds gestarte werkzaamheden voort te zetten. Naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Raad van State was er al toestemming om te beginnen met de werkzaamheden, behalve het graven van de vaarweg. Ook daar kan nu dus mee worden begonnen. Inmiddels zijn in het projectgebied Reevediep al duidelijk de contouren zichtbaar van de noordelijke dijk van het Reevediep.

Vaarweg

De vaarweg in het Reevediep is onderdeel van het waterveiligheidssysteem. Deze is naast de rest van de ruimte in het Reevediep noodzakelijk voor een goede afvoer van hoogwater op de IJssel. Bij het ontbreken van de vaarweg worden de hoogwaterveiligheidsdoelstellingen voor de regio niet gehaald. Dat is de reden om de aanleg van de vaarweg nu ook te starten. Echter op grond van de uitspraak van de Raad van State mag de vaarweg niet worden bevaren op de laatste 150 meter voor het Drontermeer.

Zomerbedverdieping

Om de hoogwaterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen moet naast de aanleg van het Reevediep ook de zomerbedverdieping worden uitgevoerd. Daarbij wordt de IJssel over een lengte van 7,5 kilometer, gemiddeld 2 meter uitgebaggerd. Driekwart van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. Het zand van de zomerbedverdieping wordt gebruikt voor de aanleg van de dijken van het Reevediep.

IJsseldelta programma Bouw Reevediep voor waterveiligheid regio Kampen-Zwolle gaat door