Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
fs171109_20

Bouw Reevesluis Drontermeer van start

De bouw van de Reevesluis in het Drontermeer is van start. Bestuurders van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen hebben 9 november 2017 letterlijk de eerste schop in de grond gezet. Hiermee zijn de werkzaamheden voor het project IJsseldelta fase 2 ook officieel begonnen. “Dankzij alle maatregelen, die we samen nu nemen in dit gebied, is in 2022 de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle-Dronten op orde”, zegt Ype Heijsman, directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om de regio Kampen-Zwolle-Dronten beter te beschermen tegen hoogwater.

Reevesluis

De Reevesluis neemt in de toekomst de functie over van de huidige Roggebotsluis. Door de aanleg van de Reevesluis wordt het Drontermeer gesplitst in twee delen: een noordelijk deel met een dynamisch peil en een open verbinding tussen IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer. En een zuidelijk deel met een vast peil (zomerpeil en winterpeil). De nieuwe schutsluis zorgt voor een afscheiding tussen de verschillende waterstromen (vanuit de IJssel maar ook vanuit het Vossemeer) en houdt het waterpeil in het zuidelijk deel stabiel. Pas op het moment dat alle maatregelen in de IJsseldelta zijn gerealiseerd en het Reevediep klaar is voor gebruik, wordt de huidige Roggebotsluis verwijderd. Op die plek is dan een nieuwe brug beschikbaar voor de N307. In de aanlegperiode zijn daarom tijdelijk twee schutsluizen in gebruik.

Maatregelen in deelprojecten

De aanleg van de Reevesluis door Rijkswaterstaat is de eerste maatregel binnen IJsseldelta fase 2. Dit programma bestaat verder nog uit:

  • Sloop van de Roggebotsluis, de bouw van een nieuwe brug over het Drontermeer, aanpassing van de vaargeul, in combinatie met een ongelijkvloerse kruising van de N306 en de N307. En vernieuwing van de N307 tot een stroomweg met parallelwegen, door de provincies Flevoland en Overijssel;
  • Versterking en verhoging van de Drontermeerdijk, inclusief de provinciale weg op de kruin (N306) door het waterschap Zuiderzeeland;
  • Hoogwaterbeschermingsmaatregelen voor het recreatieterrein Roggebot door provincie Overijssel.

De andere deelprojecten zitten nog volop in de planfase, waarbij betrokken partijen zijn aangesloten. Daarna moeten voor deze plannen nog de procedures worden doorlopen. Alle maatregelen in de IJsseldelta zijn in 2022 klaar. Daarmee is het gebied in de driehoek Kampen-Zwolle-Dronten dus waterveiliger, klimaatbestendiger, natuurrijker en verkeersveiliger. Deze integrale gebiedsontwikkelingsaanpak is één van de eerste projecten, dat binnen het landelijke Deltaprogramma wordt uitgevoerd.

IJsseldelta programma Bouw Reevesluis Drontermeer van start