Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Bouw van het viaduct over de Flevoweg

Vanaf begin 2022 wordt er gewerkt aan het nieuwe viaduct over de Flevoweg. Vorig jaar is gestart met het aanvoeren van zand aan beide zijden van de N307, om het geheel op te hogen voor de toekomstige wegen én de bouw van het viaduct. Na het bereiken van de juiste hoogte is de fundering aangebracht, bestaande uit betonnen heipalen. Op deze fundering zijn de landhoofden gebouwd, bestaande uit wapening en in het werk gestort beton. Daarna is gestart met het bouwen van het brugdek, bestaande uit betonnen liggers.

In de avond en nacht van 21 op 22 mei zijn deze liggers aangebracht. Om de werkzaamheden uit te voeren waren er drie grote kranen nodig. De liggers werden aangeleverd met speciaal transport, aangezien deze zo lang en zwaar zijn. Voor de werkzaamheden en de veiligheid van de collega’s en omgeving moest de N307 gestremd worden. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden werden de werkzaamheden in de avond en de nacht uitgevoerd en was er voor fietsers, hulpdiensten en landbouwverkeer een tijdelijk pad gemaakt om doorgang te houden.

Situatie vóór aanbrengen liggers, met in het midden de N307 en aan beide zijden de landhoofden van het viaduct over de Flevoweg

Aanvoer

Het brugdek van het viaduct over de Flevoweg bestaat uit 5 betonnen liggers. Deze zijn bij Haitsma in Kootstertille gemaakt en naar Kampen vervoerd met speciaal transport. Gezien de grootte en het gewicht van elke ligger moesten deze per stuk worden vervoerd. Om de bocht te kunnen maken bij de afrit van de N50 naar de N307 is een tijdelijk pad aangelegd. Direct en gelijktijdig met het aanvoeren zijn de liggers gehesen en geplaatst.

Plaatsing liggers over de N307

Plaatsing

Voor het plaatsen van de liggers zijn 3 kranen gebruikt.  De 2 grootste kranen hebben een hoofdmast die tot 60 meter hoogte kan en in totaal tot 700 ton kan hijsen. De kranen steunen op stempels, die de krachten afdragen naar de bodem. Op de weg zijn platen geplaatst (zogenaamde dragline-schotten) om de krachten te verdelen en te voorkomen dat de stempels wegzakken of de weg beschadigen. De hijswerkzaamheden zijn goed verlopen en in de nacht van 21 op 22 mei zijn alle liggers geplaatst. Klik hier voor een videoverslag van de werkzaamheden. 

De komende periode wordt gewerkt aan de afbouw van het viaduct over de Flevoweg en de wegen die er naartoe en overheen lopen. Op de liggers wordt een laag van beton aangebracht, er wordt leuningwerk geplaatst en de landhoofden en wanden worden verder afgewerkt. Daarnaast wordt de komende periode gewerkt aan de parallelweg en de fietspaden die over het viaduct komen te lopen.

Het viaduct over de Flevoweg wordt na de zomervakantie, rond september, in gebruik genomen. Op dat moment enkel nog voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer en fietsers gebruiken dan nog tijdelijk de huidige route.

 

IJsseldelta programma Bouw van het viaduct over de Flevoweg