Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
jumper_kamperstraatweg_1

Buisleiding over Kamperstraatweg

Naar verwachting start Isala Delta in juni met de bouw van het Inlaatwerk. Om het terrein ter plaatse geschikt te maken voor de bouw passen wij bemaling toe. Het bemalingswater wordt via een leidingbrug over de Kamperstraatweg (N763) afgevoerd.

Deze leidingbrug plaatst Isala Delta op donderdag 20 april vóór 06:00 uur over de weg. Hiervoor zal het verkeer enige tijd worden stilgelegd. Isala Delta zet hiervoor verkeersregelaars in. Het bemalen van het bouwterrein kan invloed hebben op de grondwaterstand. Om dit te monitoren heeft Isala Delta op verschillende plaatsen peilbuizen geplaatst. De grondwaterstand wordt periodiek gemonitord en de gegevens worden verstrekt aan en beoordeeld door Waterschap Drents Overijsselse Delta.

IJsseldelta programma Buisleiding over Kamperstraatweg