Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Buitenlandse studenten op bezoek in de IJsseldelta

Op dinsdag 8 juli heeft een groep van zo’n 30 buitenlandse studenten van de Universiteit Twente een bezoek gebracht aan de IJsseldelta. In de ochtend kregen ze op het provinciehuis in Zwolle een inleiding van Egbert Dijk van de provincie Overijssel over de rol die duurzaamheid en de strategische milieu-effectrapportage (m.e.r.) hebben gespeeld bij de Omgevingsvisie van de provincie. Daarnaast heeft Bobbi Schijfvan de Commissie voor de milieueffectrapportage de studenten verteld wat de procedure van de strategische m.e.r. inhoudt en wat de rol van de Commissie is. In de middag werden ze in het stedelijk museum in Kampen ontvangen door Arjan Otten van de provincie Overijssel. Daar kregen ze eerst een presentatie over de “ins and outs” van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, waarna ze per bus op excursie gingen door het plangebied van het project.

Het bezoek werd georganiseerd door het ITC in samenwerking met de Provincie Overijssel. Het ITC is sinds ruim vier jaar de nieuwe Faculty of Geo Information Science and Earth Observation van de Universiteit Twente. Zij volgen een cursus milieueffectrapportage op het ITC. Het accent ligt op het gebruik van geografische informatie (GIS), het in kaart brengen van diverse milieuaspecten en het formuleren van alternatieven. De dertig studenten komen uit zo’n 17 landen over de hele wereld, waaronder: Iran, Brazilië, Mexico, China, India, Indonesië, Nepal, Ghana, Tanzania en Duitsland.

De jarenlange ervaring die Nederland heeft met het maken van milieueffectrapportages is voor andere landen bijzonder leerzaam. Denk bijvoorbeeld aan de onafhankelijke, adviserende rol die de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft bij het opstellen van een milieueffectrapport. De Omgevingsvisie Overijssel en het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta zijn voor de studenten sprekende voorbeelden van hoe met ruimtelijke informatie, milieu- en omgevingsaspecten in de planvorming is omgegaan. Zo zijn voor het project Ruimte voor de Rivier in totaal al zo’n 3 milieueffectrapportages opgesteld: een vrijwillige m.e.r. (voor het Masterplan uit 2006), een strategisch m.e.r. (t.b.v. de aanpassing van de ruimtelijke plannen van Overijssel en Flevoland in 2008) en een m.e.r. voor de bestemmingsplannen van Dronten en Kampen, die eind 2013 zijn vastgesteld.

En het mooie is dat, na alle plannenmakerij, er in het gebied bij Kampen ook al wat te zien is. Eind 2014 is begonnen met de aanleg van de eerste 8 hectare nieuwe natuur (rietmoeras) voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Een uitstapje bij het rietmoeras, direct ten noorden van de tunnel van de Hanzelijn, was daarom ook onderdeel van het excursieprogramma.

IJsseldelta programma Buitenlandse studenten op bezoek in de IJsseldelta