Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Combinatie ‘Isala Delta’ krijgt opdracht voor realisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

ZWOLLE / KAMPEN – De combinatie ‘Isala Delta’, bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort, heeft van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel de opdracht gekregen voor het uitvoeren van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Het D&C contract, met een waarde van 127 miljoen euro, werd op maandagavond 15 september ondertekend in Kampen. Hiermee wordt opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de waterveiligheid voor bewoners van de regio Kampen-Zwolle. De werkzaamheden aan de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en de realisatie van het Reevediep (onderdeel van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid) kunnen van start. Dit najaar starten de voorbereidende werkzaamheden. Alle grote Ruimte voor de Rivierprojecten zijn nu in uitvoering.

Oog voor omgeving

De combinatie ‘Isala Delta’ met Boskalis en Van Hattum en Blankevoort deed van de gegadigden de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Met andere woorden: zij boden de beste kwaliteit-prijs-verhouding. “Vandaag is één van de grootste waterveiligheidsprojecten van Nederland aan de markt gegund. Ik heb vertrouwen dat Boskalis en Van Hattum en Blankevoort deze opdracht deskundig zullen uitvoeren en oog hebben voor de impact van de werkzaamheden op de omgeving”, zegt Jan Hendrik Dronkers directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

Dialoog

In het aanbestedingsproces van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is gebruik gemaakt van de zogenoemde “concurrentiegerichte dialoog”. Bijzonder hieraan is dat naast de normale procedure, op voorhand ook al met de gegadigden dialooggesprekken worden gevoerd. Zo kunnen zij beter inzicht krijgen in de exacte vraag van de opdrachtgevers. En de opdrachtgevers krijgen beter inzicht in de mogelijke oplossingsrichtingen en risico’s binnen het project. Het rendement van de dialooggesprekken was zichtbaar in de aanbiedingen. De combinatie ‘Isala Delta’ voelt zich verbonden met de regio Kampen en omgeving. “In dit gebied wordt de komende jaren flink ingegrepen. Wij zijn hierin een belangrijke schakel. ‘Isala Delta’ gaat ervoor zorgen dat ook in de toekomst bewoners hier veilig te kunnen wonen, werken en leven”, aldus de directieleden van de combinatue Pim van der Knaap en Stefan Weghorst.

Voorbereiding uitvoering

De voorbereidingen van de uitvoering gaan deze maand al van start met het uitwerken van de ontwerpen en het zorgen voor diverse uitvoeringsvergunningen. Vanaf medio 2015 starten de baggerwerkzaamheden en wordt er buiten steeds meer zichtbaar. Volgens de huidige planning is eind 2016 de maatregel Zomerbedverlaging afgerond. Eind 2019 is het totale project (fase 1) klaar. “Ik vind het mooi om te zien hoe na jaren van plannen maken, nu de uitvoering van dit grote project van start gaat. Een unieke combinatie van een forse waterveiligheidsopgave met tegelijkertijd de versterking van de natuur en de regionale economie. Met bovendien nieuwe recreatiemogelijkheden, zoals varen, wandelen en fietsen”, zegt gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel. “Ik ben ervan overtuigd dat we samen met deze aannemer en onze partners in het gebied tot een mooi resultaat komen.”

Aanbesteding IJsselkogge

Tegelijkertijd met de contractondertekening van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is Rijkswaterstaat vandaag (15 september) de aanbesteding voor het bergen en conserveren van de IJsselkogge gestart. In het eerste kwartaal van 2015 wordt bekend aan wie deze opdracht wordt gegund, waarna in de periode zomer-najaar 2015 de berging begint. De IJsselkogge, die nu nog in de bodem van de IJssel ligt, moet volgend jaar wijken voor de uitvoering van de zomerbedverlaging. Na berging wordt het schip voor nader onderzoek en conservering overgebracht naar Stichting Batavialand in Lelystad. Ook de gevonden Aak en de Punter gaan mee. Conservering neemt naar schatting twee jaar in beslag. Na conservering kunnen de schepen worden overgebracht naar een locatie om ze tentoon te stellen. Mocht de staat niet goed genoeg zijn, kan uitgeweken worden naar het depot in Nijkerk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. En in de tweede plaats de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Met de realisatie wordt ook de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. Er komen nieuwe wandel-, struin- en fietspaden. Er wordt een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aangelegd en op een klimaatdijk wordt ruimte gecreëerd voor een nieuwe woonwijk voor Kampen. Tegelijkertijd is inmiddels een agrarische structuurversterking bijna afgerond, met onder meer vrijwillige kavelruil.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is één van de 34 projecten van het landelijke programma Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, waarmee het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier wordt gemaakt. Door verschillende maatregelen te treffen wordt met veel partners gewerkt om de rivieren in Nederland meer ruimte te geven, zodat overstromingen in de toekomst kunnen worden voorkomen. En dat biedt meer bescherming en veiligheid aan de 4 miljoen bewoners van het Nederlandse rivierengebied.

IJsseldelta programma Combinatie ‘Isala Delta’ krijgt opdracht voor realisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta