Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Commissie m.e.r. bezoekt zomerbedverlaging Beneden-IJssel

Op dinsdag 16 november 2010 bezocht de commissie m.e.r het projectgebied Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Door dit bezoek kan de commissie ons nog beter van advies voorzien en aangeven of alle belangrijke onderdelen meegenomen zijn in ons onderzoeksvoorstel. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van de MER.

De commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is een onafhankelijke adviseur bij m.e.r.-procedures. De commissie adviseert over de inhoud van de MER.

De milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt uitgevoerd om in beeld te brengen wat de verwachte effecten zijn op o.a. natuur, landbouw, scheepvaart en grondwaterstand bij zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Zo kan de overheid die het besluit neemt (het bevoegd gezag) de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken.

Per boot het gebied door

De commissie voer per boot het gebied van Zwolle tot Kampen door, waarbij zij toelichting over het project kregen. Tevens was er aandacht voor andere Ruimte voor de Rivier-projecten, zoals de dijkverlegging bij Westenholte en uiterwaardvergraving Scheller – Oldeneler Buitenwaarden. Natuurlijk mocht een bezoek aan de kievitsbloemen bij Scherenwelle niet ontbreken. Wij kijken terug op een zeer constructief overleg met de commissie m.e.r.

Inzagetermijn

Op 29 oktober is de m.e.r.-procedure gestart met de ter inzage legging van het document “Start van de project-m.e.r.-procedure”. Hierop kan iedereen binnen vier weken reageren; op 26 november sluit de inspraaktermijn.

In het document staat wat in grote lijnen het ontwerp wordt voor de zomerbedverlaging.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over commissie m.e.r. klik hier. De commissie m.e.r. zal twee weken na sluiting van het ter inzage gelegde document “start van de project-m.e.r.-procedure” een advies geven aan het bevoegd gezag. Hierin zal zij eventuele zienswijze meenemen.

IJsseldelta programma Commissie m.e.r. bezoekt zomerbedverlaging Beneden-IJssel