Email icoon
Facebook logo

Contact

Heeft u vragen of wilt u contact met ons over het IJsseldelta Programma en de daaronder vallende projecten? Bekijk hieronder met wie u contact op kunt nemen.

Momenteel zijn we bezig om deze website digitoegankelijk te maken.

De projecten die in het kader van het IJsseldelta Programma zijn en worden uitgevoerd hebben allemaal een eigen opdracht en planning, maar werken nauw met elkaar samen om de waterveilgiheid en de bereikbaarheid in de IJsseldelta te verbeteren.

Voor vragen over het IJsseldelta Programma kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de vertegewoordigers van de deelprojecten waar momenteel aan wordt gewerkt: Reevesluis, Drontermeerdijk, N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen (zie hieronder).

Voor algemene en persvragen over het IJsseldelta Programma kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het IJsseldeltaprogramma per email: Info@ijsseldeltaprogramma.nl (u ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie).


Passeervensters Reevesluis
Voor informatie over de actuele passeervensters en bedientijden van de Reevesluis, ga naar vaarweginformatie.nl of bel naar 088 797 07 57.

 

Werkzaamheden
Voor vragen over de werkzaamheden van de Reevesluis zijn de opdrachtgever en Isala Delta tijdens kantooruren bereikbaar.

 

Ziet u een onveilige situatie?

Meld het tijdens kantooruren via bovenstaande contactpersonen. Voor het melden van incidenten buiten kantooruren:

 

Klachtenmeldpunt Reevesluis

Voor vragen over de Drontermeerdijk kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met omgevingsmanager Winfried van Kleef van Waterschap Zuiderzeeland, +31(0)320 – 274 911 of per email: versterkingdrontermeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Voor persvragen of woordvoering neemt u contact op met communicatieadviseur Margo Maneschijn. Via +31(0)6 – 11 32 40 01 of per email: communicatie@zuiderzeeland.nl.


Vakantiesluiting
In verband met de feestdagen zijn wij vanaf 21 december 2021 tot 3 januari 2022 alleen voor dringende zaken bereikbaar.
Contactgegevens Provincie
Vragen, meldingen of klachten kunt u sturen naar N307@flevoland.nl. Vanaf 3 januari 2022 nemen wij uw bericht in behandeling, uw bericht wordt in de tussentijd niet gelezen. Dringende zaken en/of calamiteiten kunt u melden via https://flevowegen.nl/

Vanaf 16 maart 2022 neemt u voor vragen over de N307 Roggebot – Kampen  tijdens kantooruren contact op met Celine IJsseldijk via 06-31339048 of per mail: celine.ijsseldijk@flevoland.nl

 

Voor persvragen of woordvoering is vanaf 3 januari 2022 communicatieadviseur Celine Brouwer via 06-14 54 11 72 weer bereikbaar.

 

Contactgegevens Combinatie Roggebot
Mocht u specifiek vragen of suggesties hebben voor de combinatie Roggebot, dan kunt contact opnemen met omgevingsmanager Redmer Leegstra via omgevingN307@mobilis.nl of via 06-18580734.


Voor (pers)vragen over het project Recreatieterreinen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: Peter van Wijk. Via telefoonnummer +31(06) 10 68 40 88 of per email: hp.v.wijk@overijssel.nl.


Vanaf 1 april 2019 is het Reevediep opgeleverd en de verschillende objecten zijn overgedragen aan de beheerders. Uw vragen over het Reevediep kunt u stellen aan de betreffende beheerders. Klik hier voor de contactgegevens.

 

Staatsbosbeheer
Voor vragen over de Onderdijkse waard, natuurgebied De Enk en andere natuurgebieden in het Reevediep
Boswachter Jeroen den Hartog: 0570-747100
E-mailadres: j.denhartog@staatsbosbeheer.nl
Website: www.staatsbosbeheer.nl

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Voor vragen over dijken rondom het Reevediep
Marco de Wit: 088 - 233 18 43
E-mailadres: marcodewit@wdodelta.nl
Website: www.wdodelta.nl

Voor vragen over de gemalen rondom het Reevediep
Paul Jansen: 088 - 233 19 28
E-mailadres: pauljansen@wdodelta.nl
Website: www.wdodelta.nl


Rijkswaterstaat
Voor vragen over Het Lange End, zomerbedverlaging en waterstanden
Website: www.rijkswaterstaat.nl

 

Provincie Overijssel
Voor vragen over de Scheeresluis en de vaargeul in het Reevediep
+31 038 499 70 00
E-mailadres: wk@overijssel.nl
Website: www.overijssel.nl/varen

 

Gemeente Kampen
Voor vragen over fietspaden, wandelpaden, Nieuwendijkbrug of de Kamperstraatweg en recreatieterreinen in het Reevediep
+31 06 12 16 17 10
E-mailadres: reeve@kampen.nl
Website: www.kampen.nl