Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

De opbouw van een weg

Een van de doelstellingen van het project N307 Roggebot-Kampen is het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio. Hiervoor worden de N307 en alle aangrenzende wegen opnieuw ingericht. Door deze nieuwe inrichting verbetert niet alleen de doorstroming maar wordt ook de veiligheid verhoogd. Door de uit te voeren werkzaamheden verandert de verkeerssituatie rond de N307 momenteel constant. Een belangrijk aspect waar de Combinatie Roggebot dan rekening mee moet houden is de doorstroming van het verkeer op de huidige N307. Door hier vroegtijdig met specialisten over na te denken proberen zij ervoor te zorgen dat de omgeving hier zo min mogelijk last van heeft. Graag vertellen we over de wegen die wij voor u als weggebruiker bouwen, hoe we deze bouwen en wat hier allemaal bij komt kijken.

Nieuwe routes/nieuwe verkeersituaties

De nieuwe N307 wordt gedeeltelijk gerealiseerd op de locatie van de bestaande N307. Om tot deze eindsituatie te komen wordt gewerkt in verschillende fases. Om op bepaalde locaties ruimte te maken voor de werkzaamheden verplaatst het wegverkeer op diverse locaties en komt het bijvoorbeeld voor dat je tijdelijk op een andere manier van Dronten naar Kampen rijdt.

Deze fases, ook wel faseringen genoemd,  zijn van te voren al uitgedacht in de tenderfase. In deze fase wordt er door de opdrachtgever, in dit geval de Provincies Flevoland en Overijssel een selectie gemaakt uit verschillende aannemers welke zich inschrijven om het project te mogen uitvoeren. De opdrachtgever maakt een schetsontwerp en stelt een pakket van eisen op waar het nieuwe ontwerp aan moet voldoen. De Combinatie Roggebot heeft zich hier voor (bestaande uit: Van Gelder, Mobilis en Van den Herik) ingeschreven en in september 2020 de opdracht voor het project gekregen.

In het gekozen plan van aanpak van de combinatie  was veel aandacht voor het beperken van hinder voor het verkeer. Na het verkrijgen van de opdracht heeft de combinatie het ontwerp voor de nieuwe brug en het plan van aanpak voor de werkzaamheden verder in detail uitgewerkt. Op basis van ontwikkelingen binnen het project en de realisatie hiervan sturen zij dit plan bij om het project in de omgeving in te passen, rekening houdend met de omgeving en het verkeer.

Type wegen

 Er zijn binnen het project grofweg 4 verschillende type wegen te onderscheiden:

  • De stroomweg
  • De parallelwegen
  • De kruisingen
  • De fietspaden

Elk van dit type weg heeft een andere functie en een specifiek daarvoor ontworpen verharding. Op  kruispunten, de rotondes en de parallelwegen die daarnaartoe leiden hebben we veel te maken met remmend en draaiend verkeer. Hiervoor is een speciaal asfaltmengsel ontworpen die bestand is tegen dit soort type belastingen. Dit type asfalt noemt men ook wel gemodificeerde verharding. De samenstelling van dit asfaltmengsel bevat speciale bitumen die zorgen voor een hoogwaardige asfalt kwaliteit.

De stroomweg is een weg die veel wordt belast doordat er veel verkeer rijdt, en ook veel zwaar transport. Hierdoor wordt er een dikkere asfalt constructie toegepast van ruim 20 centimeter om spoorvorming en andere schades te voorkomen.

Fietspaden worden in beton aangebracht. Vanuit de wegbeheerders, de provincie Overijssel en provincie Flevoland is dit zo voorgeschreven.

Het wegenontwerp van de vernieuwde N307:

In de eindsituatie zal er een stroomweg met een parallelstructuur voor het onderliggende wegennet worden opgeleverd. Deze parallelstructuur moet ervoor zorgen dat langzaam rijdend verkeer en bestemmingsverkeer op de juiste plaats terecht kunnen komen zonder de N307 te kruizen. Verkeer kan de N307, de stroomweg, af via af- en opritten. Voorheen zaten er op de N307 gelijkvloerse kruisingen naar de omliggende percelen en wegen. Door de parallelstructuur toe te passen wordt de doorstroming en veiligheid van de weg verbeterd. In de onderstaande afbeelding kunt u de nieuwe aansluiting van de parallelweg zien bij de Schansdijk. Ook ziet u de nieuwe Zuidbaan van de N307 en de oude noord baan van de N307.

 

 

 

 

 

Hoe leggen we deze wegen aan?

Een weg kan je niet zomaar aanleggen. Er moet veel gebeuren voordat er een weg gerealiseerd kan worden. Als eerste moet er een onderzoek gedaan worden naar wat voor soort ondergrond er onder de toekomstige weg ligt. Vaak wordt dit gedaan door middel van sonderen. Sonderen wordt gedaan door een lange buis met sensoren (een conus) de grond in te drukken en te meten wat de weerstand (druk en kleef) hierbij is over de diepte. Hierdoor kunnen de verschillende lagen in grond inzichtelijk gemaakt worden en kan er gekeken worden naar welke lagen draagkrachtig zijn. Ook moet van te voren bepaald worden wat voor soort verkeer er over de weg rijdt en ook de hoeveelheid verkeer. Als deze gegevens inzichtelijk zijn kan de opbouw van de weg ontworpen worden.

De wegopbouw van de nieuwe N307 ziet er als volgt uit: een zandbaan met hierop een puinfundering en de asfaltverharding. Als eerste wordt de bestaande bovengrond afgegraven, de zogeheten leeflaag. Hierop kan de zandbaan worden aangebracht. Om de ondergrond te verdichten wordt er een extra dik pakket met zand aangebracht als voorbelasting. Dit om te voorkomen dat er in de toekomst verschilzetting optreedt in de nieuwe weg. Als de ondergrond stabiel is en de grootste zakking er uit is wordt de waterafvoer gemaakt en deze zandbaan afgewerkt. Vervolgens kan de puinfundering worden aangebracht. Dit is een laag van ongeveer 30cm gebroken puin met een bindmiddel erin voor de samenhang en zorgt voor de draagkracht. Hier bovenop komt een pakket van 4 lagen asfalt: 2 onderlagen, een tussenlaag en een deklaag. Na elke asfaltlaag wordt er met walsen overheen gereden om te zorg dat het goed verdicht. Tussen de asfaltlagen komt een kleeflaag (een soort lijm) zodat de lagen goed aan elkaar hechten.

De overige wegen hebben een andere verhardingsopbouw van asfalt. Dit heeft te maken met de belasting van het verkeer wat eroverheen komt te rijden. Op viaducten wordt ook een andere verhardingsopbouw toegepast. Dat komt omdat de onderlaag van beton is. Daarom wordt er in deze verhardingsopbouw een waterdichte asfalt laag toegepast. Dit moet er voor zorgen dat het beton onder het asfalt pakket droog blijft.

 

IJsseldelta programma De opbouw van een weg