Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Planning

Definitieve plannen Drontermeerdijk gepubliceerd

Op woensdag 17 juli 2019 zijn de definitieve besluiten voor de versterking van de Drontermeerdijk gepubliceerd.

De stukken liggen van donderdag 18 juli t/m woensdag 28 augustus 2019 ter inzage. U kunt deze stukken hier inzien. Degenen die een zienswijze (inspraakreactie) hebben gegeven op de ontwerpbesluiten kunnen in deze periode in beroep gaan bij de Raad van State. Zij zijn rechtstreeks geïnformeerd over de reactie op hun zienswijze en de definitieve besluiten. Na deze beroepstermijn worden de besluiten onherroepelijk.

IJsseldelta programma Definitieve plannen Drontermeerdijk gepubliceerd