Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
ondertekenen_contract_16_sep_2019

Dijkversterking Drontermeerdijk uitgevoerd door Boskalis

Waterschap Zuiderzeeland en Boskalis Nederland hebben op maandag 16 september hun handtekeningen gezet onder het contract voor de uitvoering van de dijkversterking Drontermeerdijk. Directeur Wouter Slob en Heemraad Tom Vereijken van Waterschap Zuiderzeeland en directeur Wim Bovendeur van Boskalis Nederland waren aanwezig om met een handtekening de samenwerking te bekrachtigen.

Heemraad Vereijken licht toe: “Wij zochten een partij die samen met ons de beste oplossing voor de uitdagingen die bij dit dijkversterkingsproject komen kijken kan oplossen. Boskalis Nederland diende een plan in waarbij tijdens de werkzaamheden de uitdagingen als waterveiligheid, belasting voor milieu, flora & fauna, verkeer en overlast voor omwonenden zo klein mogelijk is gehouden. Zo blijft door de aanleg van een tijdelijke weg de N306 tijdens de dijkversterking beschikbaar en biedt Boskalis Nederland meerwaarde door ook kleinschalig in nieuwe natuur en recreatiemogelijkheden te voorzien. Door het gebruik van zand en klei uit de buurt, hergebruik van materialen en de inzet van schoon materieel minimaliseert Boskalis de CO2-uitsoot en andere impact op het milieu.”

Voorbereiden van de werkzaamheden

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland gaat Boskalis Nederland de Drontermeerdijk versterken over een traject van ongeveer 3 kilometer. De dijk wordt met ongeveer 2,7 meter verhoogd. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Roggebotsluis en de Reevesluis. Het dijkversterkingsproject is een van de maatregelen die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden uitgevoerd als onderdeel van IJsseldelta fase 2. Alle maatregelen samen zorgen ervoor dat na 2022 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel via het Reevediep sneller en veiliger wordt afgevoerd naar het IJsselmeer.

Waterschap en Boskalis Nederland bereiden de komende periode de werkzaamheden voor zodat begin 2020 gestart kan worden met de uitvoering van het dijkversterkingsproject. De werkzaamheden zijn uiterlijk voorjaar 2022 afgerond en dan voldoet de Drontermeerdijk aan de gestelde eisen.

De samenwerking en daarbij gekozen aanpak is voor Waterschap Zuiderzeeland anders dan gebruikelijk. Bij de gekozen contractvorm (UAV-gc contract) werkt opdrachtnemer Boskalis het Projectplan Waterwet uit in een gedetailleerd plan voor de versterking en voert dit plan uit volgens het eigen kwaliteitssysteem. Waterschap Zuiderzeeland werkt als opdrachtgever actief samen met opdrachtnemer en controleert of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Programma IJsseldelta

Het klimaat verandert. De IJssel krijgt vaker te maken met grote waterafvoer en hoge waterstanden in de rivier. Voor de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten is een veilige woonomgeving het allerbelangrijkste. Om de kans op overstromingen te beperken versterkt Waterschap Zuiderzeeland de Drontermeerdijk en wordt extreem hoogwater straks veilig afgevoerd naar het IJsselmeer via het Reevediep. Ook wordt de regio beter bereikbaar met vlot en veilig verkeer over de weg en het water. Tenslotte wordt bijgedragen aan klimaat- en economische doelen, natuurontwikkeling, betere recreatiemogelijkheden en ambities op het gebied van materialen en energie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Overijssel, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen.

Op de foto v.l.n.r.: Wouter Slob, Tom Vereijken en Wim Bovendeur

IJsseldelta programma Dijkversterking Drontermeerdijk uitgevoerd door Boskalis